Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 6- Test pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 6

Câu 1: Thời gian tạm ngưng kinh doanh của hộ kinh doanh không được vượt quá.
 •  A: 3 tháng
 •  B: 6 tháng
 •  C: 12 tháng
 •  D: 18 tháng
Câu 2: Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân nào là không đúng:
 •  A: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp một chủ
 •  B: Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy phép đăng kí kinh doanh
 •  C: Chủ doanh nghiêp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoảng nợ phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp mình
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 3: Cơ quan đăng kí kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng kí kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
 •  A: 5 ngày
 •  B: 10 ngày
 •  C: 15 ngày
 •  D: 20 ngày
Câu 4: Chọn câu phát biểu sai
 •  A: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình
 •  B: Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư doanh do chủ doanh nghiệp tự đăng ký
 •  C: Trong quá trình hoạt động kinh doanh chủ doanh nghiệp tư nhân không có quyền tăng hoăc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh
 •  D: Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp chưa thực hiện
Câu 5: Chọn phát biểu sai
 •  A: Cả chủ doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh đều chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh
 •  B: Cả hai đều có trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh.
 •  C: Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 6: Chọn câu sai
 •  A: Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký
 •  B: Trong quá trình hoạt động chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp.
 •  C: Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của doanh nghiệp là do doanh nghiệp tự quyết định thực hiện
 •  D: Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh là do nhà nước quy định
Câu 7: Câu phát biểu nào không đúng về hộ kinh doanh
 •  A: Là do một cá nhân duy nhất hoặc một hộ gia đình làm chủ
 •  B: Phải đăng ký kinh doanh
 •  C: Kinh doanh sản xuất tại một địa điểm và phải có con dấu
 •  D: Không sử dụng quá muời lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình
Câu 8: Đặc điểm để phân biệt hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân là:
 •  A: Hô kinh doanh thường tồn tại dưới quy mô nhỏ
 •  B: Hộ kinh doanh do một người làm chủ sở hữu
 •  C: Có trách nhiệm vô hạn về hoạt động kinh doanh
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 9: Theo luật doanh nghiệp năm 2005 thì cá nhân nào sau đây không có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam?
 •  A: Cá nhân người nước ngoài
 •  B: Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi
 •  C: Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…
 •  D: Đáp án khác
Câu 10: Điều nào sau đây bị cấm khi đặt tên Doanh Nghiệp Tư Nhân?
 •  A: Tên viết bằng tiếng Việt kèm theo chữ số và kí hiệu.
 •  B: Sử dụng tên cơ quan Nhà nước.
 •  C: A & B đúng
 •  D: A & B sai

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 6

Bài Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 6- Test pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 6 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 6 online. Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 6- Test phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 6 . Bai thi Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 6 online.