Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 4- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 4

Câu 1: Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
 •  A: 6%
 •  B: 7%
 •  C: 8%
 •  D: 9%
Câu 2: Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc kí nhưng trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên (giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì
 •  A: Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp đồng đó có giá trị
 •  B: Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng thành viên
 •  C: A & B đều đúng
 •  D: A & B đều sai
Câu 3: Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đảm bảo chủ yếu là :
 •  A: Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh
 •  B: Bảo lãnh, đặt cọc, kí cược
 •  C: Cầm cố, ký quỹ, thế chấp
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 4: Quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và hình thức đấu thầu do ai qui định
 •  A: Bên mời thầu
 •  B: Bên dự thầu
 •  C: Cả 2 bên
 •  D: A & B đều được
Câu 5: Các loại hợp đồng chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng
 •  A: BCT, BOT, BTO
 •  B: BOT, BT
 •  C: BCT, BTO, BT
 •  D: BOT, BTO, BT
Câu 6: Công ty cổ phần có được phép kí hợp đồng kinh tế với cổ đông người mà sở hữu trên 35% tổng số cổ phần không?
 •  A: Được phép
 •  B: Hoàn toàn không
 •  C: Được nhưng sau khi có sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông, của hội đồng quản trị
 •  D: Tất cả các trường hợp trên
Câu 7: Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi:
 •  A: Nội dung hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật
 •  B: Một trong các bên ký hợp đồng không có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc thỏa thuận trong hợp đồng
 •  C: Người ký kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 8: Trong hợp đồng mua bán tài sản, nếu bên bán giao ít hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có quyền:
 •  A: Nhận phần đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại
 •  B: Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn lại
 •  C: Hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 9: Các nguyên tắc để giao kết hợp đồng dân sự là:
 •  A: Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng
 •  B: Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội, tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác,trung thựcvà ngay thẳng
 •  C: Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội, tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác,chân thành và ngay thẳng
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 10: Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh là
 •  A: Giao dịch kinh tế
 •  B: Giao dịch dân sự
 •  C: Giao dịch kinh tế và dân sự có đảm bảo
 •  D: Tất cả đều sai

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 4

Bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 4- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 4 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 4 online. Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 4- Test phap luat dai cuong - hop dong 4 . Bai thi Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 4 online.