Trắc nghiệm luật kinh tế 10- Test luật kinh tế 10

Câu 1: Luật đầu tư năm 2005 có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào,do ai ký kết ?
 •  A: 01/7/2006, Nguyễn Phú Trọng
 •  B: 01/7/2005, Nguyễn Phú Trọng
 •  C: 01/7/2006, Nguyễn Văn An
 •  D: 01/7/2005, Nguyễn Văn An
Câu 2: Hình thức đầu tư không dẫn đến việc thành lập một pháp nhân riêng là:
 •  A: Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước vào các công trình công cộng
 •  B: Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lai doanh nghiệp ở nước ngoài
 •  C: Đầu tư nuôi trồng chế biến nông lâm thủy hải sản
 •  D: Đầu tư mua công trái, trái phiế u của nhà nước.
Câu 3: Tranh chấp một bên là nhà đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam được giải quyết thông qua tổ chức nào
 •  A: Tòa án Việt Nam
 •  B: Trọng tài Việt Nam hoặc trọng tài nước ngoài
 •  C: Tòa án quốc tế
 •  D: a,b đúng
Câu 4: Vùng miền nào sau đây thuộc địa bàn ưu đãi, hỗ trợ đầu tư toàn bộ:
 •  A: Bắc cạn
 •  B: Đà Nẵng
 •  C: Gia Lai
 •  D: a và c
Câu 5: Hình thức đầu tư nào mà không thành lập pháp nhân.
 •  A: Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 •  B: Hợp đồng xây dựng - kinh doanh – chuyển giao
 •  C: Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh
 •  D: Hợp đồng xây dựng - chuyển giao
Câu 6: Đối với dự án đầu tư trong nước có qui mô vốn đầu tư.............và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí đầu tư
 •  A: Dưới 5 tỉ
 •  B: Trên 5 tỉ
 •  C: Dưới 15 tỉ
 •  D: Trên 15 tỉ
Câu 7: Trường hợp nào sau đây nhà đầu tư được miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất thuế sử dụng đất theo qui định của pháp luật :
 •  A: Khu công nghiệp mới
 •  B: Khu kinh tế mới
 •  C: Khu kinh tế xã hội khó khăn
 •  D: b,c đúng
Câu 8: Một nhà đầu tư cổ phiếu mua được 5% cổ phần phổ thông của công ty ABC, vậy đây là hình thức đầu tư gì?
 •  A: Đầu tư trực tiếp
 •  B: Đầu tư gián tiếp
 •  C: Không phải hình thức đầu tư
 •  D: A,b,c sai
Câu 9: Trong quá trình hoạt động đầu tư tại Vịêt Nam, nhà đầu tư được áp dụng thống nhất.......đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước kiểm soát.
 •  A: Giá, phí.
 •  B: Các khoản thuế,phí.
 •  C: Lệ phí.
 •  D: Giá, phí, lệ phí.
Câu 10: Các trường hợp sau trường hợp nào không phải là đầu tư
 •  A: Xây dựng khu resort
 •  B: Mua bán chứng khóan
 •  C: Kinh doanh hàng tạp hóa
 •  D: Mua bảo hiểm Pru-link(Prudential)

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế 10

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế 10 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế 10- Test luật kinh tế 10 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế 10 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế 10 online. Trac nghiem luat kinh te 10- Test luat kinh te 10 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te 10 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te 10 online.