Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 2- Test luật Kinh tế - phần phá sản 2

Câu 1: Chủ thể kinh doanh nào không là đối tượng áp dụng của luật phá sản 2004
 •  A: Hợp tác xã
 •  B: Hộ kinh doanh
 •  C: Công ty TNHH
 •  D: Doanh nghiệp tư nhân
Câu 2: Ngày 01/01/2008, TAND TPHCM ra quyết định tuyên bố công ty TNHH X bị phá sản. Tòa án phải quyết định cho sở kế hoạch - đầu tư TPHCM chậm nhất là vào ngày nào
 •  A: 03/01/08
 •  B: 05/01/08
 •  C: 07/01/08
 •  D: 10/01/08
Câu 3: Chọn câu đúng
 •  A: Luật phá sản 2004 có 9 chương với 95 điều
 •  B: Luật phá sản 2004 được quốc hội thông qua 25/10/2004
 •  C: Luật phá sản 2004 quy dịnh mọi chủ thể kinh doanh đều có thể bị phả sản
 •  D: Luật phá sản 2004 có hiệu lực 15/06/2004
Câu 4: Loại chủ nợ nào sau đây không được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty con nợ
 •  A: Chủ nợ có đảm bảo
 •  B: Chủ nợ có đảm bảo 1 phần
 •  C: Chủ nợ không đảm bảo
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 5: Kể từ khi nhận thông báo Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và chủ Doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp, Hợp tác xã không yêu cầu mở thủ tục phá sản thì phải chị trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong thời gian:
 •  A: 1 tháng
 •  B: 2 tháng
 •  C: 3 tháng
 •  D: 4 tháng
Câu 6: Tòa án cấp huyện có quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với
 •  A: Doanh nghiệp, Hợp tác xã
 •  B: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hợp tác xã
 •  C: Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 •  D: Hợp tác xã có đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đó
Câu 7: Các đối tượng nào sau đây không có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Doanh nghiệp, Hợp tác xã
 •  A: Đại diện công đoàn
 •  B: Cổ đông công ty cổ phần
 •  C: Thành viên hợp danh của công ty hợp danh
 •  D: Chủ nợ có đảm bảo
Câu 8: Việc phân chia tài sản còn lại của Doanh nghiệp, Hợp tác xã theo bậc thứ tự ưu tiên thứ 3 gốm những khoản nào:
 •  A: Thanh toán khoản nợ cho người lao động
 •  B: Thanh toán chi phí phá sản
 •  C: Nợ thuế đối với nhà nước
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 9: Hành động nào sau đây bị cấm khi Doanh nghiệp, Hợp tác xã mắc nợ sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản của tòa án:
 •  A: Cất giấu, tẩu tán tài sản, thanh lý các khoản nợ không có tài sản đảm bảo
 •  B: Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ
 •  C: Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Doanh nghiệp mắc nợ
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 10: Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải phải nộp một khoản tiền tạm ứng phí phá sản theo quy đinh của tòa án, trừ người nộp đơn là
 •  A: Chủ nợ không có bảo đảm
 •  B: Đại diện người lao động
 •  C: Thành viên hợp danh của công ty hợp danh
 •  D: Tất cả đều đúng

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 2

Bài Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 2- Test luật Kinh tế - phần phá sản 2 . Bài thi Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 2 online. Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 2- Test luat Kinh te - phan pha san 2 . Bai thi Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 2 online.