Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 6- Test luật kinh tế phần hợp đồng 6

Câu 1: Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không được phân loại.
 •  A: Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ.
 •  B: Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù.
 •  C: Hợp đồng chính và hợp đồng phụ.
 •  D: Hợp đồng vì lợi ích của người thứ 3
Câu 2: Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của hợp đồng.
 •  A: Hợp đồng mua bán.
 •  B: Hợp đồng bảo hiểm.
 •  C: Hợp đồng vay tài sản.
 •  D: Hợp đồng uỷ quyền.
Câu 3: Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì :
 •  A: Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện
 •  B: Không thể kí hợp đồng dân sự.
 •  C: Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện
 •  D: a, c đúng.
Câu 4: Luật thương mại 1997 quy định có mấy loại thương nhân?
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 5: Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đảm bảo chủ yếu là :
 •  A: Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh
 •  B: Bảo lãnh, đặt cọc, kí cược
 •  C: Cầm cố, ký quỹ, thế chấp
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 6: Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá bao nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu?
 •  A: 3%
 •  B: 5%
 •  C: 7%
 •  D: 9%
Câu 7: Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của :
 •  A: Cơ quan công chứng nhà nước.
 •  B: Cơ quan có thẩm quyền.
 •  C: a,b đúng
 •  D: a, b sai
Câu 8: Thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố hợp đồng dân sự do trái pháp luật và giả tạo là :
 •  A: 1 năm
 •  B: 2 năm
 •  C: Không bị hạn chế
 •  D: a, b, c đều sai
Câu 9: Loại hợp đồng nào mà 1 bên thực hiện nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau 1 thời gian thoả thuận ?
 •  A: Hợp đồng mua bán
 •  B: Hợp đồng tín dụng
 •  C: Hợp đồng đại lý.
 •  D: a, c đúng.
Câu 10: Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là :
 •  A: Tự do giao kết hợp đồng.
 •  B: Không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
 •  C: Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.
 •  D: a, b, c đều đúng

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 6

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 6- Test luật kinh tế phần hợp đồng 6 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 6 online. Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 6- Test luat kinh te phan hop dong 6 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 6 online.