Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 5- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 5

Câu 1: Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ
 •  A: Công ty cổ phần
 •  B: Công ty hợp danh
 •  C: Công ty TNHH 1 thành viên
 •  D: A & B đúng
Câu 2: Mua bán hàng hóa khác với quan hệ thuê mướn tài sản ở chỗ
 •  A: Có chuyển giao quyền chiếm hữu
 •  B: Có chuyển giao quyền sở hữu
 •  C: Có chuyển giao quyến sử dụng
 •  D: A và C đúng
Câu 3: Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng
 •  A: Lời nói
 •  B: Văn bản
 •  C: Được xác lập bằng hành vi cụ thể
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 4: Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của hợp đồng.
 •  A: Hợp đồng mua bán.
 •  B: Hợp đồng bảo hiểm
 •  C: Hợp đồng vay tài sản
 •  D: Hợp đồng uỷ quyền
Câu 5: Người tham gia dụ thầu phải nộp một khoản tiền nhưng không quá bao nhiêu % giá trị ước tính hàng hóa
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: 4
Câu 6: Nội dung của hợp đồng đại lý gồm
 •  A: Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý
 •  B: Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý
 •  C: Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 7: Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Vậy số tiền đặt cọc, ký quỹ tối đa là bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp đồng
 •  A: 5%
 •  B: 7%
 •  C: 10%
 •  D: 13%
Câu 8: Trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu không trúng thầu trong thời hạn
 •  A: 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả
 •  B: 5 ngày, kể từ ngày đấu thầu
 •  C: 7 ngày, kể từ ngày đấu thầu
 •  D: 10 ngày, kể từ ngày đấu thầu
Câu 9: Người nghiện ma túy hoặc nghiện các chất kích thích có được ký các hợp đồng dân sự không?
 •  A: Không được phép
 •  B: Hoàn toàn được
 •  C: Có thể được nếu có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật
 •  D: Tất cả các trường hợp trên
Câu 10: Trong các điều khoản sau đây, điều khoản nào không phải là điều khoản chủ yếu, bắt buộc trong tất cả các hợp đồng kinh doanh
 •  A: Đối tượng của hợp đồng
 •  B: Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng
 •  C: Giá cả và phương thức thanh toán
 •  D: Tất cả đều sai

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 5

Bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 5- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 5 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 5 online. Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 5- Test phap luat dai cuong - hop dong 5 . Bai thi Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 5 online.