Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 3- Test pháp luật đại cương - phần Tòa án 3

Câu 1: Cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm:
 •  A: Tòa án nhân dân và ủy ban thẩm phán
 •  B: Tòa án nhân dân và hội đồng thẩm phán
 •  C: Hội đồng thẩm phán và viện kiểm sát nhân dân
 •  D: Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân.
Câu 2: Toà kinh tế chỉ được tổ chức ở mấy cấp độ?
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 3: Bản án kinh tế sơ thẩm của tòa án chưa có hiệu lực thi hành trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày được tuyên:
 •  A: 10 ngày
 •  B: 15 ngày
 •  C: 20 ngày
 •  D: 30 ngày
Câu 4: Tổng số thành viên hội đồng thẩm phán không quá bao nhiêu người?
 •  A: 9
 •  B: 13
 •  C: 15
 •  D: 17
Câu 5: Điểm nào sau đây là yếu tố hấp dẫn nhất khiến các bên tranh chấp thừơng tìm đến phương thức giải quyết tranh chấp tòa án:
 •  A: Tòa án giải quyết theo nguyên tắc xét xử công khai.
 •  B: Việc giải quyết tranh chấp của tòa án phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mang tính hình thức của pháp luật tố tụng.
 •  C: Việc giải quyết tranh chấp tại tòa án có thể qua nhiều cấp xét xử, đảm bảo cho quyết định của tòa án đựơc chính xác, công khai, khách quan.
 •  D: Phán quyết việc giải quyết tranh chấp của tòa án đựơc bảo đảm thi hành bằng sức mạnh cữơng chế của nhà nước.
Câu 6: Cơ cấu tổ chức của tòa án nhân dân cấp huyện gồm có:
 •  A: Ủy ban thẩm phán
 •  B: Bộ máy giúp việc
 •  C: Các tòa chuyên trách
 •  D: Cả A, B, C
Câu 7: Nhiệm kỳ của thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, chánh án và thẩm phán TAND địa phương là:
 •  A: 4 năm
 •  B: 5 năm
 •  C: 6 năm
 •  D: 7 năm
Câu 8: Ngừơi tiến hành tố tụng nào do chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức:
 •  A: Chánh án TAND tối cao, thẩm phán TAND tối cao
 •  B: Thẩm phán TAND tối cao, viện trửơng viện kiểm sát nhân dân tối cao
 •  C: Chánh án TAND tối cao, kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao
 •  D: Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao
Câu 9: Việc xác định thẩm quyền của tòa án phải dựa trên nguyên tắc nào:
 •  A: Xác định thẩm quyền của tòa án theo luật định
 •  B: Xác định thẩm quyền của tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn
 •  C: Xác định thẩm quyền của tòa án theo thỏa thuận của các bên tranh chấp.
 •  D: Cả A, B, C
Câu 10: Yếu tố nào giúp phân biệt tranh chấp kinh tế với các tranh chấp khác:
 •  A: Yếu tố vật chất.
 •  B: Lợi ích kinh tế
 •  C: A và B
 •  D: A hoặc B

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 3

Bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 3- Test pháp luật đại cương - phần Tòa án 3 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 3 online. Trac nghiem phap luat dai cuong - phan Toa an 3- Test phap luat dai cuong - phan Toa an 3 . Bai thi Trac nghiem phap luat dai cuong - phan Toa an 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat dai cuong - phan Toa an 3 online.