Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam

Câu 1: Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiên của Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?
 •  A: 29/12/1987
 •  B: 30/12/1993
 •  C: 12/11/1996
 •  D: 21/12/1990
Câu 2: Có bao nhiêu cách phân loại đầu tư:
 •  A: 2 cách
 •  B: 3 cách
 •  C: 4 cách
 •  D: 5 cách
Câu 3: Các cá nhân, tổ chức nào sau đây được coi là nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư theo qui định của pháp luật Việt Nam:
 •  A: Doanh nghiệp tư nhân
 •  B: Liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã (26.11.2003)
 •  C: Hộ kinh doanh, cá nhân
 •  D: Cả 3 tổ chức và cá nhân trên.
Câu 4: Luật Đầu tư(29.11.2005)
 •  A: Ghi nhận việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho nhà đầu tư
 •  B: Không ghi nhận việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho nhà đầu tư
 •  C: Không đề cập đến vấn đề này
Câu 5: BCC là hình thức :
 •  A: Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 •  B: Hợp đồng xây dựng- chuyển giao
 •  C: Hợp đồng xây dựng- chuyển giao- kinh doanh
 •  D: Hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao
Câu 6: Các dự án về lĩnh vực nào sau đây không thuộc dự án có vốn đầu tư nước ngoài được Thủ tướng chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư:
 •  A: Kinh doanh vạn tải biển
 •  B: In ấn, phát hành báo chí, xuất bản.
 •  C: Kinh doanh điện, chế biến khoáng sản, luyện kim.
 •  D: Thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học độc lập
Câu 7: Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư:
 •  A: Sở kế hoạch đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 •  B: Sở kế hoạch đầu tư và Ban quản lí khu chế xuất, khu công nghiệp khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 •  C: Sở kế hoạch đầu tư và Bộ thương mại
 •  D: Bộ thương mại và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Câu 8: Thời hạn đăng kí đầu tư là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng kí đầu tư hợp lệ:
 •  A: 15 ngày
 •  B: 20 ngày
 •  C: 25 ngày
 •  D: 30 ngày
Câu 9: Nhà đầu tư sau khi dã quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau. Thời gian chuyển lỗ không được quá:
 •  A: 3 năm
 •  B: 5 năm
 •  C: 6 năm
 •  D: Tùy thuộc vào con số lỗ của nhà đầu tư
Câu 10: Trong trường hợp cần thiết, thời gian thẩm tra có thể kéo dài không quá:
 •  A: 45 ngày
 •  B: 50 ngày
 •  C: 60 ngày
 •  D: 80 ngày

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam

Bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam online. Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam- Test phap luat ve dau tu o Viet Nam . Bai thi Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam online.