Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 3- Test pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 3

Câu 1: Điều kiệu để cá nhân trở thành chủ doanh nghiệp:
 •  A: Mọi cá nhân VN
 •  B: Không rơi vào trường hợp pháp luật cấm
 •  C: Mọi cá nhân người nước ngoài
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 2: Điều kiện để chủ doanh nghiệp được phát động kinh doanh:
 •  A: Không cần điều kiện gì
 •  B: Kinh doanh trong lĩnh vực mà pháp luật không cấm
 •  C: Kinh doanh trong lĩnh vực pháp luật không cấm, đối với những ngành nghề có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện, đối với ngành nghề đòi hỏi chứng chỉ hành nghề thì chủ doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề.
 •  D: Kinh doanh trong lĩnh vực pháp luật cho phép
Câu 3: Tên DNTN không được vi phạm những điều gì?
 •  A: Đặt tên trùng, tên gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký
 •  B: Sử dụng tên của cơ quan nhà nước,đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân,tên tổ chức chính trị,tổ chức công tác xã hội,chính trị- nghề nghiệp,tổ chức xã hội…trừ khi cơ quan tổ chức đó cho phép.
 •  C: Sử dung từ ngữ,ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử,văn hóa ,đạo đức và thuần phong mĩ tục của dân tộc
 •  D: Tất cả các ý trên
Câu 4: Hồ sơ đăng ký kinh doanh của DNTN bao gồm những gì?
 •  A: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và bản saohợp lệ chứng chỉ hành nghề của DNTN dưới lĩnh vực mà pháp luật yêu cầu.
 •  B: Bản sao hợp lệ các chứng từ chhứng thực cá nhân hợp pháp của chủ DNTN.
 •  C: Văn bản xác định vốn xác định của DNTN
 •  D: Tất cả văn bản trên
Câu 5: Đặc điểm pháp lý của DNTN:
 •  A: Là doanh nghiệp 1 chủ
 •  B: Là doanh nghiệp có một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn về nghĩa vụ tài sản, không có tư cách doanh nhân, không được phát hành chứng khoán
 •  C: Là doanh nghiệp không có tư cánh pháp nhân
 •  D: Là doanh nghiêp có khả năng huy động vốn
Câu 6: Sau khi bán doanh nghiệp, chậm nhất là bao lâu chủ DNTN phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh?
 •  A: 15 ngày
 •  B: 20 ngày
 •  C: 1 tháng
 •  D: 3 tháng
Câu 7: Trong quá trình hoạt động vốn đầu tư của doanh nghiệp có thể tăng giảm như thế nào?
 •  A: Chỉ được tăng lên
 •  B: Chỉ được giảm xuống
 •  C: Được tăng hoặc giảm vốn. Trong trường hợp giảm vốn đầu tư thấp hơn vốn đầu tư thì phải đăng ký với cơ quan đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh
 •  D: Có thể tăng và giảm vốn
Câu 8: Trong quá trình cho thuê doanh nghiệp , trách nhiệm của chủ doanh nghiệp như thế nào?
 •  A: Phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật
 •  B: Không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
 •  C: Phải chịu trách nhiệm 1 phần
 •  D: Phải chịu trách nhiệm nếu 2 bên thỏa thuận
Câu 9: Ai là người đại diện theo pháp luật của DNTN
 •  A: Giám đốc DNTN
 •  B: Chính DNTN
 •  C: Chủ sở hữu DNTN
 •  D: Tất cả ý trên
Câu 10: Sau khi bán doanh nghiệp, trách nhiệm của chủ DNTN cũ như thế nào?
 •  A: Chuyển hết trách nhiệm sang người chủ mới
 •  B: Chịu trách nhiệm với những khoản nợ và nghĩa vụ khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện trừ trường hợp có thủa thuận khác.
 •  C: Vẫn có trách nhiệm liên đới
 •  D: Tất cả các ý trên đều sai.

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 3

Bài Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 3- Test pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 3 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 3 online. Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 3- Test phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 3 . Bai thi Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 3 online.