Trắc nghiệm luật kinh tế 9- Test luật kinh tế 9

Câu 1: Thời hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư là bao lâu kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ.
 •  A: 30 ngày làm việc
 •  B: 20 ngày làm việc
 •  C: 15 ngày làm việc
 •  D: 10 ngày làm việc
Câu 2: Toà án các cấp nào có quyền giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án kinh tế mà bản án đã có hiệu lực pháp luệt của toà án cấp dưới bị kháng nghị:
 •  A: Toà án cấp huyện, Toà kinh tế toà án nhân dân cấp tỉnh, toà kinh tế toà án nhân dân tối cao
 •  B: UBNDỷ ban thẩm phán toà án nhân dân cấp tỉnh, toà phúc thẩm toà án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao.
 •  C: Toà án cấp huyện, Uỷ ban thẩm phán toà án cấp tỉnh, Hội đồng thẩm phán toà án toà án nhân dân tối cao
 •  D: a. Uỷ ban thẩm phán toà án cấp tỉnh, toà kinh tế toà án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao.
Câu 3: Nhà đầu tư không có quyền
 •  A: Xuất nhập khẩu
 •  B: Tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng đất đai và tài nguyên.
 •  C: Mở tài khoản và thu mua ngoại tệ
 •  D: Đầu tư trong lĩnh vực thám tử
Câu 4: Lĩnh vực nào sau đây thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 •  A: Lĩnh vực tài chính ngân hàng
 •  B: Kinh doanh bất động sản
 •  C: Dịch vụ giải trí
 •  D: Cả a, b, c đúng.
Câu 5: Nhà đầu tư khi đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây thì được ưu đãi đầu tư:
 •  A: Công nghệ sinh học
 •  B: Sử dụng công nghệ cao
 •  C: Dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động đến 5000 lao động
 •  D: Cả a, b, c đúng
Câu 6: Chọn phát biểu sai:
 •  A: Nhà đầu tư nước ngoài phải ưu tiên, sử dụng hàng hoá, dịch vụ trong nước.
 •  B: nhà đầu tư nước ngoài phải xuất khẩu hàng hoá hoặc xuất khẩu dịch vụ đạt một tỉ lệ nhất
 •  C: Nhà đầu tư nước ngoài phải đạt một tỉ lệ nội địa hoá nhất định trong hàng hoá sản xuất.
 •  D: Cả a, b, c đúng
Câu 7: Hợp đồng BTO là hợp đồng:
 •  A: Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh.
 •  B: Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao.
 •  C: Hợp đồng xây dựng – chuyển giao
Câu 8: Hợp đồng BOT là hợp đồng được ký kết giữa:
 •  A: Cơ quan nhà nướ c có thẩm quyề n Việ t Nam vớ i các nhà đầu tư
 •  B: Giữa các nhà đầu tư nước ngoài ký kết với nhau khi đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam.
 •  C: Giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư Việt Nam.
 •  D: Giữa các nhà đầu tư Việt Nam.
Câu 9: Chọn phát biểu đúng:
 •  A: Nhà đầu tư mua cổ phiếu là một hình thức đầu tư trực tiếp.
 •  B: Giấy chứng nhận đầu tư đồ ng thờ i cũng là giấy chứng nhận kinh doanh.
 •  C: Thời hạn thẩm tra đầu tư không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 •  D: Cả a, b, c đúng
Câu 10: Thời hạn thẩm tra đầu tư tối đa bao nhiêu ngày:
 •  A: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ h ồ sơ hợ p lệ.
 •  B: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 •  C: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 •  D: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế 9

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế 9 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế 9- Test luật kinh tế 9 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế 9 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế 9 online. Trac nghiem luat kinh te 9- Test luat kinh te 9 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te 9 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te 9 online.