Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 4- Test pháp luật đại cương - phần Tòa án 4

Câu 1: Ở địa phương, tòa kinh tế đựơc tổ chức ở:
 •  A: Cấp huyện
 •  B: Cấp tỉnh
 •  C: Cấp tỉnh và cấp huyện
 •  D: Câu trả lời khác
Câu 2: Tòa kinh tế đựơc tổ chức ở mấy cấp:
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 3: Điều kiện về thời gian công tác thực tiễn để một ngừơi được bổ nhiệm làm thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh là:
 •  A: Là thẩm phán tòa án nhân dân cấp huyện ít nhất 5 năm
 •  B: Công tác pháp luật 10 năm trở lên
 •  C: A và B
 •  D: A hoặc B
Câu 4: Nhiệm kì của hội thẩm tòa án nhân dân địa phương:
 •  A: Theo nhiệm kì của quốc hội
 •  B: Theo nhiệm kì của hội đồng nhân dân cùng cấp
 •  C: Không giới hạn
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 5: Nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây KHÔNG thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của hội thẩm nhân dân:
 •  A: Nghiên cứu hồ sơ vụ án trứơc khi mở phiên tòa
 •  B: Chuẩn bị các công tác nghiệp vụ
 •  C: Tòa án nhân dân tối cao
 •  D: Tùy trường hợp
Câu 6: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc đặc thù của việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại:
 •  A: Nguyên tắc tự định đoạt của đương sự.
 •  B: Nguyên tắc đương sự có nghĩa vụ chứng minh
 •  C: Nguyên tắc tố cáo trong tố tụng dân sự
 •  D: Nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự
Câu 7: Giải quyết tranh chấp trong thương mại, nhà nứơc chỉ can thiệp khi:
 •  A: Các tranh chấp xâm phạm đến trật tự công cộng
 •  B: Các chủ thể không tự thương lượng được với nhau
 •  C: Có đơn yêu cầu cơ quan tài phán có thẩm quyền giải quyết
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 8: Bản án của tòa đã có hiệu lực không thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi
 •  A: Quyết định không phù hợp với những tình tiết chủ quan của vụ án
 •  B: Có vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng
 •  C: Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật
 •  D: Không có các trường hợp trên
Câu 9: Người có thẩm quyền kháng nghị
 •  A: Chánh án TAND tối cao, viện trưởng viện kiểm sát tối cao
 •  B: Chánh án tòa án ND tối cao và cấp tỉnh,viện trưởng viện kiểm sát tối cao và cấp tỉnh
 •  C: Chánh án tòa án ND cấp tỉnh
 •  D: A & C đúng
Câu 10: Từ ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại với chánh án tòa án đã trả lại đơn khởi kiện trong
 •  A: 2 ngày
 •  B: 3 ngày
 •  C: 5 ngày
 •  D: 7 ngày

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 4

Bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 4- Test pháp luật đại cương - phần Tòa án 4 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 4 online. Trac nghiem phap luat dai cuong - phan Toa an 4- Test phap luat dai cuong - phan Toa an 4 . Bai thi Trac nghiem phap luat dai cuong - phan Toa an 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat dai cuong - phan Toa an 4 online.