Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 6- Test luật Kinh tế - phần phá sản 6

Câu 1: Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố phá sản của doanh nghiệp :
 •  A: Tòa án kinh tế, tòa án nhân dân nơi doanh nghiệp HTX đăng kí.
 •  B: Phòng thi hành án trược thuộc sở tư pháp
 •  C: Viện kiểm soát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi doanh nghiệp, HTX đăng kí.
 •  D: Tòa án kinh tế, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Câu 2: Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đồng thời với việc ra quyết định:
 •  A: Đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản.
 •  B: Triệu tập hội nghị chủ nợ lần cuối
 •  C: Nghiêm cấm tẩu tán tài sản
 •  D: Các câu trên đều đúng
Câu 3: Toà án sẽ thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi:
 •  A: Nhận được đơn, ra quyết định mở thủ tục phá sản
 •  B: Người nộp đơn xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng phí
 •  C: Cả A và B đều đúng
 •  D: Cả A & B đều sai
Câu 4: Đối tượng được áp dụng Luật Phá sản doanh nghiệp mới là:
 •  A: Công ty TNHH
 •  B: Công ty cổ phần
 •  C: Hợp tác xã
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 5: Phá sản và Giải thể có điểm nào giống nhau:
 •  A: Đều chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp
 •  B: Đều phải tiến hành thủ tục Phá sản hay Giải thể
 •  C: Đều phải thanh toán nợ khi tuyên bố Phá sản hay Giải thể
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 6: Đối tượng nào sẽ không chịu trách nhiệm vô hạn khi doanh nghiệp,công ty bị lâm vào tình trạng Phá sản:
 •  A: Công ty TNHH
 •  B: Công ty tư nhân
 •  C: Hộ kinh doanh
 •  D: B & C đúng
Câu 7: Tòa án nào có thẩm quyền nhận đơn đối với doanh nghiệp:
 •  A: Tòa án cấp huyện
 •  B: Tòa án cấp tỉnh
 •  C: A, B đúng
 •  D: A, B sai
Câu 8: Các vụ Phá sản có thể phân loại dựa vào khía cạnh nào sau đây:
 •  A: Nguyên nhân
 •  B: Cơ sở phát sinh quan hệ pháp lý
 •  C: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh PL
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 9: Phá sản và Giải thể có mấy điểm khác nhau cơ bản:
 •  A: 3
 •  B: 4
 •  C: 5
 •  D: 6
Câu 10: Luật Phá sản 2004 sẽ không áp dụng cho đối tượng nào sau đây:
 •  A: Hộ kinh doanh
 •  B: Công ty TNHH
 •  C: Công ty cổ phần
 •  D: Hợp tác xã

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 6

Bài Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 6- Test luật Kinh tế - phần phá sản 6 . Bài thi Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 6 online. Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 6- Test luat Kinh te - phan pha san 6 . Bai thi Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 6 online.