Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 7- Test luật Kinh tế - phần phá sản 7

Câu 1: Đối tượng nào có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục Phá sản doanh nghiệp,Hợp tác xã:
 •  A: Chủ sở hữu doanh nghiệp NN
 •  B: Cổ đông CTCP
 •  C: Thành viên hợp danh CTHD
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 2: Pháp luật Phá sản là công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng,hợp pháp của:
 •  A: Chủ nợ
 •  B: Con nợ
 •  C: Câu A, B đúng
 •  D: Câu A, B sai
Câu 3: Hiện tượng Phá sản thường gây ra những hậu quả kinh tế-xã hội nào:
 •  A: Sự rối loạn,ảnh hưởng đến việc phát triển kinh doanh
 •  B: Ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động
 •  C: Làm tăng khả năng phát sinh các tệ nạn xã hội
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 4: Luật Phá sản 2004 quy định thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố Phá sản là:
 •  A: Tòa án cấp huyện
 •  B: Tòa án cấp tỉnh
 •  C: Tòa án cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 5: Doanh nghiệp bị coi là phá sản khi
 •  A: Mất khả năng thanh toán các khoản nợ
 •  B: Đã tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản
 •  C: Lâm vào tình trạng phá sản
 •  D: Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 6: Ông A là người bảo lãnh cho ông B, ông B không có khả năng trả nợ và trong thời gian này công ty ông B bị phá sản. Thì:
 •  A: Khoản nợ là nợ có bảo đảm của ông A
 •  B: Ông A sẽ phải trả nợ
 •  C: Ông B sẽ phải trả nợ
 •  D: A & B đúng
Câu 7: Thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản do ai chủ trì:
 •  A: Doanh nghiệp
 •  B: Các chủ nợ
 •  C: Cơ quan có thẩm quyền
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 8: Tiến hành thủ tục phá sản tại TAND cấp huyện có bao nhiêu thẩm phán phụ trách
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: 4
Câu 9: Phương án phân chia tài sản doanh nghiệp mắc nợ theo thứ tự ưu tiên là:
 •  A: Phí phá sản, thuế của nhà nước, khoản nợ lương công nhân và các khoản nợ không có đảm bảo
 •  B: Khoản nợ có bảo đảm, thuế, khoản nợ không có bảo đảm
 •  C: Phí phá sản, khoản nợ lương công nhân, các khoản nợ không có bảo đảm
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 10: Hội nghị chủ nợ là do:
 •  A: Chủ doanh nghiệp triệu tập
 •  B: Chủ nợ triệu tập
 •  C: Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp
 •  D: Thẩm phán triệu tập

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 7

Bài Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 7- Test luật Kinh tế - phần phá sản 7 . Bài thi Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 7 online. Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 7- Test luat Kinh te - phan pha san 7 . Bai thi Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 7 online.