Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 5- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 5

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng về hình thức đầu tư trực tiếp
 •  A: Là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia hoạt động đầu tư
 •  B: Là phương thức đầu tư rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay và trên thế giới
 •  C: Nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp phải là ngồn vốn đầu tư từ nước ngoài
 •  D: Góp phần làm tăng tổng sản phẩm quốc nội, giải quyết vấn đề việc làm tại quốc gia tiếp nhận đầu tư
Câu 2: Nhằm đẩy mạnh việc thu hút đầu tư và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư khi đầu tư trên lãnh thổ VN, Nhà nước Vn có biện pháp hỗ trợ nào trong các biện pháp sau đây đối với nhà đầu tư
 •  A: Hỗ trợ về chuyển giao công nghệ
 •  B: Hỗ trợ về đào tạo
 •  C: Hỗ trợ về xuất nhập cảnh
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 3: Theo quy định của pháp luật VN; cá nhân, tổ chức nào sau đây không được xem là nhà đầu tư
 •  A: Hợp tác xã
 •  B: Hộ kinh doanh
 •  C: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Vn
 •  D: Cả A, B, C đều sai
Câu 4: Những tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý NNVN liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ VN thì được giải quyết thông qua
 •  A: Thương lượng, hòa giải, trọng tài, tòa án
 •  B: Trọng tài hoặc tòa án VN
 •  C: Tòa án VN
 •  D: Một trong những cơ quan, tổ chức trên tùy vào tính chất, mức độ của vụ tranh chấp
Câu 5: Loại hợp đồng nào sau đây được ký kết giữa các nhà đầu tư với nhau
 •  A: BCC
 •  B: BOT
 •  C: BT
 •  D: BTO
Câu 6: Dự án đầu tư phải làm thủ tục đăng ký đầu tư khi
 •  A: Vốn dưới 15 tỉ đồng, không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện
 •  B: Từ 15 tỉ lên tới 300 tỉ và không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện
 •  C: Từ 300 tỉ trở lên và thuộc danh mục đầu tư có điều kiện
 •  D: Dưới 15 tỉ đồng và thuộc danh mục đầu tư có điều kiện
Câu 7: Luật đầu tư 2005 điều chỉnh bao nhiêu vấn đề cơ bản
 •  A: 5
 •  B: 6
 •  C: 7
 •  D: 8
Câu 8: Có bao nhiêu hình thức đầu tư cơ bản
 •  A: 3
 •  B: 4
 •  C: 5
 •  D: 6
Câu 9: Câu nào sau đây là sai :Không bắt buộc nhà đầu tư phải
 •  A: Đặt trụ sở chính tại một địa điểm
 •  B: Xuất khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hóa nhập khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn XK để đáp ứng nhu cầu NK
 •  C: Đạt được tỷ lệ nội địa hóa nhất định torng hàng hóa sản xuất
 •  D: Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ trong nước
Câu 10: Nếu tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan quản lý Nhà nước VN liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ VN được giải quyết thông qua..........., trừ những trường hợp khác
 •  A: Trọng tài quốc tế
 •  B: Tòa án quốc tế
 •  C: A & B đúng
 •  D: A & B sai

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 5

Bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 5- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 5 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 5 online. Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 5- Test phap luat ve dau tu o Viet Nam 5 . Bai thi Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 5 online.