Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 1- Test luật kinh tế phần hợp đồng 1

Câu 1: Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005?
 •  A: 382.
 •  B: 384
 •  C: 386.
 •  D: 388.
Câu 2: ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự:
 •  A: Hợp đồng có đền bù.
 •  B: Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba
 •  C: Hợp đồng trao đổi tài sản.
 •  D: Hợp đồng gửi giữ.
Câu 3: Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp tư nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không?
 •  A: Có.
 •  B: Không.
Câu 4: Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng: +Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội. +Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
 •  A: Giao kết & thiện chí.
 •  B: Xác lập & hợp tác
 •  C: Giao kết & hợp tác.
 •  D: Ký kết & thiện chí.
Câu 5: Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: 4
Câu 6: Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
 •  A: Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
 •  B: Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao kết ).
 •  C: Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề nghị.
 •  D: Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị.
Câu 7: Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:
 •  A: Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về chất lượng. Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm. Thực hiện đúng điều khoảng về giá cả, phương thức
 •  B: Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về phương thức thanh toán. Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả. Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian.
 •  C: a,b,c đều đúng.
 •  D: a,b đều sai.
Câu 8: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:
 •  A: Được xác định là bất động sản.
 •  B: Không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp.
 •  C: 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật.
 •  D: b,c đúng.
Câu 9: 7. Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
 •  A: 6%
 •  B: 7%
 •  C: 8%
 •  D: 9%
Câu 10: HĐKT là:
 •  A: Sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch.
 •  B: Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh doanh.
 •  C: Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
 •  D: a, b, c đều đúng.

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 1

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 1- Test luật kinh tế phần hợp đồng 1 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 1 online. Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 1- Test luat kinh te phan hop dong 1 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 1 online.