Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 3- Test luật kinh tế phần hợp đồng 3

Câu 1: Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào
 •  A: 1/5/2005
 •  B: 1/12/2005
 •  C: 1/7/2006
 •  D: 1/12/2006
Câu 2: Anh A là đội trưởng 1 đội xây dựng của một công ty nhà nước. Vậy anh A có thể mở một công ty xây dựng được không
 •  A: Được
 •  B: Không
Câu 3: Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành
 •  A: Hợp đồng chính, phụ
 •  B: Hợp đồng đền bù không đền bù
 •  C: Hợp đồng song vụ, đơn vụ
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 4: Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào
 •  A: Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép
 •  B: Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán
 •  C: Có đủ năng lực hành vi
 •  D: Cả a, b, c đều đúng
Câu 5: Luật thương mại 1997 qui định có mấy loại thương nhân
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 6: Hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể
 •  A: Hợp đồng mua bán
 •  B: Hợp đồng tín dụng
 •  C: Hợp đồng đại lý
 •  D: Cả a, b, c đều đúng
Câu 7: Thờ i điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?
 •  A: Điều 403
 •  B: Điều 404
 •  C: Điều 405
 •  D: Điều 406
Câu 8: 8)Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy loại?
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: 4
Câu 9: Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng?
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: 4
Câu 10: Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
 •  A: Điều 388
 •  B: Điều 372
 •  C: Điều 333
 •  D: Điều 344

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 3

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 3- Test luật kinh tế phần hợp đồng 3 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 3 online. Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 3- Test luat kinh te phan hop dong 3 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 3 online.