Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 8- Test môn pháp luật đại cương 8

Câu 1: Hệ thống pháp luật gồm:
 •  A: Hệ thống cấu trúc của pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
 •  B: Quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và ngành luật
 •  C: Tập hợp hóa và pháp điển hóa
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 2: Quy phạm pháp luật Dân sự như sau: “Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mọi hình thức kết hôn khác đều không có giá trị về mặt pháp lý” Bao gồm:
 •  A: Giả định
 •  B: Quy định.
 •  C: Quy định và chế tài
 •  D: Giả định và quy định.
Câu 3: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm kỳ mấy năm?
 •  A: 4 năm
 •  B: 5 năm
 •  C: 6 năm
 •  D: Tất cả đều sai.
Câu 4: Sử dụng lại tình huống của câu 36, lỗi của người thợ sửa xe ở đây là:
 •  A: Cố ý trực tiếp
 •  B: Cố ý gián tiếp
 •  C: Vô ý do cẩu thả
 •  D: Vô ý vì quá tự tin.
Câu 5: Một người thợ sửa xe gian manh đã cố tình sửa phanh xe cho một ông khách một cách gian dối, cẩu thả; với mục đích là để người khách này còn tiếp tục quay lại tiệm anh ta để sửa xe. Do phanh xe không an toàn nên sau đó chiếc xe đã lao xuống dốc gây chết vị khách xấu số. Trường hợp trách nhiệm pháp lý ở đây là:
 •  A: Trách nhiệm hành chính
 •  B: Trách nhiệm hình sự
 •  C: Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.
 •  D: Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.
Câu 6: Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có:
 •  A: Ít nhất 1/2 tổng số đại biểu tán thành
 •  B: Ít nhất 2/3 tổng số đại biểu tán thành
 •  C: Ít nhất 3/4 tổng số đại biểu tán thành
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 7: Quyền công tố trước tòa là:
 •  A: Quyền truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật
 •  B: Quyền khiếu nại tố cáo của công dân
 •  C: Quyền xác định tội phạm
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 8: Quyền nào sau đây của Chủ tịch nước là quyền trong lĩnh vực tư pháp:
 •  A: Công bố Luật, Pháp lệnh.
 •  B: Thực hiện các chuyến công du ngoại giao
 •  C: Tuyên bố tình trạng chiến tranh
 •  D: Quyền ân xá
Câu 9: Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm:
 •  A: Đảng cộng sản – đoàn thanh niên – mặt trận tổ quốc
 •  B: Đảng cộng sản – nhà nước – mặt trận tổ quốc
 •  C: Đảng cộng sản – nhà nước – các đoàn thể chính trị, xã hội
 •  D: Đảng cộng sản và các đoàn thể chính trị, xã hội
Câu 10: Cấp xét xử nào là cao nhất trong tư pháp hình sự nước ta?
 •  A: Phúc thẩm
 •  B: Giám đốc thẩm
 •  C: Tái thẩm
 •  D: Không có cấp cao nhất.

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 8

Bài Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 8 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 8- Test môn pháp luật đại cương 8 . Bài thi Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 8 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 8 online. Trac nghiem mon phap luat dai cuong 8- Test mon phap luat dai cuong 8 . Bai thi Trac nghiem mon phap luat dai cuong 8 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon phap luat dai cuong 8 online.