Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 9- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 9

Câu 1: Trong hợp đồng người ta có thể chia thành 3 loại điều khoản hợp đồng, đó là những điều khoản nào
 •  A: Bắt buộc, thường lệ, tùy nghi
 •  B: Chủ yếu, thường lệ, tùy nghi
 •  C: Bắt buộc, chủ yếu, tùy nghi
 •  D: Bắt buộc, chủ yếu, thường lệ
Câu 2: Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý?
 •  A: 40 ngày
 •  B: 50 ngày
 •  C: 60 ngày
 •  D: 70 ngày
Câu 3: Chọn câu đúng:
 •  A: Hợp đồng là sự thoả thuận qua đó xác lập sự ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ thể kết ước.
 •  B: Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau, ví dụ như hợp đồng tặng, cho tài sản.
 •  C: Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.
 •  D: Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng chỉ làm phát sinh nghĩa vụ đối với một bên giao kết, chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hoá.
Câu 4: Chọn câu sai:
 •  A: Hợp đồng sẽ bị coi là trái pháp luật khi hai bên thoả thuận trong hợp đồng về việc giải quyết tranh chấp tại một tòa án nước ngoài trong khi cả hai bên đều là doanh nghiệp nội địa.
 •  B: Điện báo, telex, fax, thư điện tử,… không được xem là văn bản hợp đồng.
 •  C: Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập sự thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.
 •  D: Định nghĩa về hợp đồng trong Điều lệ tạm thời về hoạt động kinh doanh (10/04/1956) có thể coi là định nghĩa pháp lý đầu tiên về hợp đồng kinh doanh ở nước ta.
Câu 5: Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp:
 •  A: Khi bên được đề nghị trả lời không chấp nhận.
 •  B: Bên đề nghị giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.
 •  C: Khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng.
 •  D: Cả B, C đều đúng
Câu 6: Trong hợp đồng đại lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác,thì thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn... kể từ ngày một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý
 •  A: 10 ngày
 •  B: 15 ngày
 •  C: 30 ngày
 •  D: 60 ngày
Câu 7: Trong hợp đồng đấu giá, trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, nếu người trả giá cao nhất rút lui lại giá đã trả thì
 •  A: Không được chấp nhận
 •  B: Vi phạm hợp đồng đấu giá
 •  C: Cuộc đấu giá vẫn được tiếp tục từ giá của người trả giá liền kề trước đó
 •  D: Cả A & B đúng
Câu 8: Trong hợp đồng đấu thầu hàng hóa, bên dự thầu được nhận lại tiền cọc, ký quỹ dự thầu trong trường hợp nào sau đây
 •  A: Rút hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu
 •  B: Rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu nhưng chưa tổ chức đấu thầu
 •  C: Từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp trúng thầu
 •  D: A , B đều đúng
Câu 9: Chọn đáp án sai. Bán đấu giá không thành khi:
 •  A: Không có người tham gia đấu giá
 •  B: Không có người trả giá
 •  C: Có người trả mức giá cao nhất nhưng chỉ cao hơn giá khởi điểm 5% đối với hình thức trả giá lên
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 10: Hình thức thế chấp là
 •  A: Văn bản
 •  B: Lời nói
 •  C: Cử chỉ
 •  D: Cả 3 đáp án trên

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 9

Bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 9 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 9- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 9 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 9 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 9 online. Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 9- Test phap luat dai cuong - hop dong 9 . Bai thi Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 9 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 9 online.