Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 2- Test pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 2

Câu 1: Vào thởi điểm nào, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký cho phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế cùng cấp và sở chuyên ngành
 •  A: Tuần thứ 1 hàng tháng
 •  B: Tuần thú 2 hàng tháng
 •  C: Tuần thứ 3 hàng tháng
 •  D: Tuần thứ 4 hàng tháng
Câu 2: Thời gian tạm ngừng kinh doanh của hô kinh doanh không quá
 •  A: 1 tháng
 •  B: 3 tháng
 •  C: 6 tháng
 •  D: 1 năm
Câu 3: Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn địa điểm để đăng ký kinh doanh
 •  A: Đăng ký hộ khẩu thường trú
 •  B: Địa điểm thường xuyên kinh doanh
 •  C: Địa điểm thu mua giao dịch
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 4: Cá nhân có thể đăng ký kinh doanh (làm chủ doanh nghiệp) hiện nay là:
 •  A: Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi.
 •  B: Công dân Việt nam và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
 •  C: Cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đều có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân, trừ một số trường hợp do pháp luật quy định.
 •  D: Cả A, B, C
Câu 5: Cơ quan đặng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong vòng bao nhiêu ngày?
 •  A: 1 tuần(7 ngày).
 •  B: 10 ngày
 •  C: 15 ngày
 •  D: 20 ngày
Câu 6: Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được quy định như thế nào?
 •  A: Không được đặt trước tên tiếng Việt trong cùng một bảng hiệu(nêú doanh nghiệp đó muốn để cùng lúc 2 tên).
 •  B: Có thể được dịch từ tên tiếng Việt sang.
 •  C: In hoặc viết cùng khổ chữ với tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp tại cơ sở của doanh nghiệp đó hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp đó phát hành.
 •  D: A, B, C đều sai
Câu 7: Trách nhiệm về tài sản của DNTN như thế nào ?
 •  A: Hữu hạn với số vốn đăng ký ban đầu
 •  B: Chịu tránh nhiệm vô hạn
 •  C: Chịu trách nhiệm liên đới
 •  D: Cả 3 phương án trên
Câu 8: DNTN được phát hành loại chứng khoán gì?
 •  A: Trái phiếu
 •  B: Cổ phiếu
 •  C: Trái phiếu và cổ phiếu
 •  D: Không được phép phát hành
Câu 9: Một cá nhân được thành lập tối đa bao nhiêu DNTN?
 •  A: 1 DNTN
 •  B: 2 DNTN
 •  C: Không hạn chế
 •  D: Cá nhân không có quyền thành lập
Câu 10: Tài sản của DNTN bao gồm:
 •  A: Vốn điều lệ
 •  B: Vốn hiện tại đang sử dụng kinh doanh
 •  C: Tài sản riêng của người chủ DNTN
 •  D: Cả 3 loại trên

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 2

Bài Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 2- Test pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 2 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 2 online. Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 2- Test phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 2 . Bai thi Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 2 online.