Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 9- Test môn pháp luật đại cương 9

Câu 1: Trong quan hệ mua bán, khách thể là:
 •  A: Quyền sở hữu căn nhà của người mua
 •  B: Quyền sở hữu số tiền của người bán
 •  C: Căn nhà, số tiền
 •  D: a và b đúng
Câu 2: Quy định thường gặp trong pháp luật hành chính:
 •  A: Quy định dứt khoát
 •  B: Quy định tùy nghi
 •  C: Quy định giao quyền
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 3: Chọn phát biểu sai:
 •  A: Phó thủ tướng không nhất thiết phải là Đại biểu quốc hội
 •  B: Năng lực pháp luật xuất hiện từ khi con người được sinh ra
 •  C: Năng lực lao động xuất hiện từ khi công dân đủ 16 tuổi
 •  D: Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi.
Câu 4: Tập quán pháp là:
 •  A: Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật
 •  B: Biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật.
 •  C: Biến đổi những quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 5: Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất theo Hiến pháp 1992 là:
 •  A: Chính phủ
 •  B: Quốc hội
 •  C: Chủ tịch nước
 •  D: Toà án nhân dân tối cao
Câu 6: Quốc hội có quyền nào sau đây:
 •  A: Truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật
 •  B: Công bố Luật, pháp lệnh
 •  C: Ban hành các văn bản pháp luật.
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 7: Quyết định là văn bản pháp luật được ban hành bởi?
 •  A: Thủ tướng chính phủ
 •  B: Bộ trưởng
 •  C: Chủ tịch UBND
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 8: Giả định, quy định, chế tài
 •  A: Điều tiết nền kinh tế
 •  B: Hướng dẫn tiêu dùng
 •  C: Nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 9: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ
 •  A: Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp
 •  B: Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị
 •  C: Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp
 •  D: Cả a,b,c.
Câu 10: Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗ
 •  A: Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp
 •  B: Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác
 •  C: Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp
 •  D: Cả a,b,c.

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 9

Bài Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 9 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 9- Test môn pháp luật đại cương 9 . Bài thi Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 9 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 9 online. Trac nghiem mon phap luat dai cuong 9- Test mon phap luat dai cuong 9 . Bai thi Trac nghiem mon phap luat dai cuong 9 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon phap luat dai cuong 9 online.