Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 6- Test môn pháp luật đại cương 6

Câu 1: Nhà nước có mấy đặc trưng; đó là:
 •  A: 2 – tính xã hội và tính giai cấp
 •  B: 3 – quyền lực công cộng, chủ quyền quốc gia và đặt ra pháp luật
 •  C: 4 – quyền lực công cộng, chủ quyền quốc gia, thu thuế và đặt ra pháp luật
 •  D: 5 – quyền lực công cộng, chủ quyền quốc gia, thu thuế, đặt ra pháp luật và tính giai cấp
Câu 2: Việc UBND Hà Nội ra quyết định yêu cầu quận Hoàng Mai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc mở rộng địa giới hành chính Tp Hà Nội là hình thức sử dụng pháp luật nào?
 •  A: Tuân thủ pháp luật
 •  B: Thi hành pháp luật
 •  C: Sử dụng pháp luật
 •  D: Áp dụng pháp luật
Câu 3: Phương pháp điều chỉnh của ngành Luật hình sự là:
 •  A: Thương lượng
 •  B: Mệnh lệnh
 •  C: Quyền uy
 •  D: Thỏa thuận, thương lượng
Câu 4: Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan:
 •  A: Đại diện Quốc hội
 •  B: Thường trực của Quốc Hội.
 •  C: Thư ký của Quốc hội.
 •  D: Cả a,b,c
Câu 5: A từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, A ăn trộm của B con gà trị giá 50.000 đ. Vậy A phải chịu loại trách nhiệm pháp lý nào sau đây:
 •  A: Hành chính
 •  B: Dân sự
 •  C: Hình sự
 •  D: Kỷ luật
Câu 6: Quan hệ về bảo hiểm xã hội là đối tượng điều chỉnh của
 •  A: Ngành Luật lao động
 •  B: Ngành luật hành chính
 •  C: Ngành luật dân sự
 •  D: Ngành luật kinh tế
Câu 7: Trong bộ máy nhà nước XHCN có sự
 •  A: Phân quyền
 •  B: Phân công, phân nhiệm
 •  C: Phân công lao động
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 8: Độ tuổi tối thiểu mà bạn có thể tham gia ứng cử đại biểu quốc hội nước CHXHCN Việt Nam là:
 •  A: 18 tuổi
 •  B: 20 tuổi
 •  C: 21 tuổi
 •  D: 35 tuổi
Câu 9: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có quyền:
 •  A: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng
 •  B: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao
 •  C: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Viện trưởng VKSND tối cao
 •  D: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các Bộ trưởng
Câu 10: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm:
 •  A: Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật
 •  B: Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật
 •  C: Tuân thủ pháp luật, thực hiện pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật
 •  D: Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 6

Bài Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 6- Test môn pháp luật đại cương 6 . Bài thi Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 6 online. Trac nghiem mon phap luat dai cuong 6- Test mon phap luat dai cuong 6 . Bai thi Trac nghiem mon phap luat dai cuong 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon phap luat dai cuong 6 online.