Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 1- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 1

Câu 1: Luật đầu tư ban hành ngày29/11/2005 của nước ta có hiệu lực kể từ ngày
 •  A: 1/7/2006
 •  B: 29/11/2005
 •  C: 1/1/2006
 •  D: 2/5/2006
Câu 2: Luật đầu tư 29/11/2005 quy định đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư trên lãnh thổ việt nam như sau:
 •  A: Chịu sự điều chỉnh của luật đầu tư 2005 có phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
 •  B: Chịu sự điều chỉnh của luật đầu tư 2005 trên tinh thần không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài.
 •  C: Nhà đầu tư việt nam chịu sự điều chỉnh của luật đầu tư 29/11/2005, nhà đầu tư nước ngoài chịu sự điều chỉnh của luật đầu tư quốc tế.
 •  D: Nhà đầu tư việt nam chịu sự điều chỉnh của luật đầu tư 29/11/2005. nhà đầu tư nước ngoài không chịu sự ảnh hưởng của luật đầu tư trên.
Câu 3: Khái niệm đầu tư theo luật đầu tư 29/11/2005:
 •  A: Là hành động của nhà đầu tưđưa tiền cho một công ty hay một tổ chức tài chính nhằm mục đích sinh lợi.
 •  B: Là hành động của nhà đầu tư đưa tài sản của minh cho một tổ chức, cá nhân hay công ty nhằm mục đích sinh lợi.
 •  C: Được hiểu là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng tài sản tiến hành đầu tư sinh lợi.
 •  D: Được hiểu là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.
Câu 4: Sự khác nhau giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.
 •  A: Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Còn đầu tư gián tiếp thì không tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
 •  B: Đầu tư gián tiếp không dẫn đến việc thành lập một pháp nhân riêng như đầu tư trực tiếp.
 •  C: Cả A & B đều đúng
 •  D: Cả A & B đều sai
Câu 5: Khi dự án đầu tư liên quan tới việc sử dụng đất. trong trường hợp đặc biệt thì thời hạn sử dụng đất tối đa của dự án đầu tư là:
 •  A: 50 năm
 •  B: 60 năm
 •  C: 70 năm
 •  D: 80 năm
Câu 6: Chính phủ cấm đầu tư đối với các dự án
 •  A: Đầu tư trong lĩnh vực thám tử tư
 •  B: Sản xuất hoá chất bảng một theo công ước quốc tế.
 •  C: Thử nghiệm vô tính trên người.
 •  D: Cả A , B, C đều đúng
Câu 7: Nếu phát sinh tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý nhà nước việt nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ việt nam thì được giải quyết thông qua.
 •  A: Trọng tài việt nam.
 •  B: Toà án việt nam.
 •  C: Trọng tài quốc tế.
 •  D: A, B đúng
Câu 8: Dự án đầu tư phải do thủ tướng chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư.
 •  A: Dự án không phân biệt nguồn vốn và có quy mô đầu tư 1500 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực kinh doanh điện , chế biến khoáng sản luyện kim.
 •  B: Dự án ngoài khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao, bao gồm các dự án đã được thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.
 •  C: Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp , khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với những địa phương chưa thành lập ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 9: Đối với dự án đầu tư trong nước thuộc trường hợp nào sau đây thì không phải làm thủ tục đăng ký dự án đầu tư.
 •  A: Có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng việt nam không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện.
 •  B: Có vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng việt nam không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
 •  C: Có vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng việt nam đến dưới 300 tỷ đồng việt nam
 •  D: Có vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng việt nam đến 30 tỷ đồng việt nam.
Câu 10: Thời hạn tối đa để thẩm tra dự án đầu tư
 •  A: Không quá 30 ngày
 •  B: Không quá 45 ngày.
 •  C: Không quá 40 ngày
 •  D: Không quá 50 ngày

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 1

Bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 1- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 1 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 1 online. Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 1- Test phap luat ve dau tu o Viet Nam 1 . Bai thi Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 1 online.