Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 11- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 11

Câu 1: Chọn câu đúng:
 •  A: Khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo đình chỉ.
 •  B: Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng không còn hiệu lực.
 •  C: Ở vấn đề phạt vi phạm, nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng thì mức phạt không quá 5% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
 •  D: Trách nhiệm pháp lý trong vấn đề vi phạm hợp đồng gắn liền với những thiệt hại vật chất và những thiệt hại về tinh thần.
Câu 2: Đối với việc giao dịch dân sự vô hiệu, khi người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là:
 •  A: 1 năm kể từ có thông báo của bệnh viện hoặc cơ quan chuyên trách về vấn đề không làm chủ được nhận thức và hành vi của người xác lập.
 •  B: 2 năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập.
 •  C: Cả A, B đều đúng.
 •  D: Cả A, B đều sai.
Câu 3: Chọn câu sai:
 •  A: Có hai trường hợp dẫn đến chấm dứt hợp đồng gắn với nhiều hậu quả pháp lý phức tạp.
 •  B: Luật Thương mại phân biệt hai mức độ vi phạm hợp đồng.
 •  C: Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm kí kết hợp đồng thì đó là trường hợp vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm.
 •  D: Tài sản đang còn tranh chấp có thể được dùng làm tài sản bảo lãnh tùy thuộc vào quyết định của các bên kí kết.
Câu 4: Luật doanh nghiệp nhà nước 2003 quy định: chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc không được có các quan hệ hợp đồng kinh tế với
 •  A: Doanh nghiệp nhà nước
 •  B: Công ty hợp danh
 •  C: Doanh nghiệp tư nhân
 •  D: A, B, C đều sai
Câu 5: Trong quan hệ thuê mướn tài sản thì quyền nào sau đây được chuyển giao
 •  A: Quyền chiếm hữu
 •  B: Quyền sở hữu
 •  C: Quyền sử dụng
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 6: Trong trường hợp không có thỏa thuận khác thì người tổ chức đấu giá phải thanh toán tiền cho người bán hàng chậm nhất bao nhiêu ngày sau khi nhận được tiền của người mua hàng
 •  A: 2 ngày
 •  B: 3 ngày
 •  C: 4 ngày
 •  D: 5 ngày
Câu 7: Chọn đáp án sai. Điều kiện tài sản thế chấp là
 •  A: Thuộc quyền sở hữu bên thế chấp
 •  B: Được phép giao dịch
 •  C: Có hoặc không có tranh chấp
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 8: Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào
 •  A: Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép
 •  B: Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán
 •  C: Có đủ năng lực hành vi
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 9: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy loại hợp đồng :
 •  A: 14
 •  B: 13
 •  C: 12
 •  D: 11
Câu 10: Câu nào là chính xác nhất trong các câu sau?
 •  A: Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995.
 •  B: Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995 và Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989.
 •  C: Luật Thương mại 2005 ra đời thay thế cho Luật Thương mại 1995.
 •  D: B & C đúng

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 11

Bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 11 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 11- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 11 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 11 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 11 online. Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 11- Test phap luat dai cuong - hop dong 11 . Bai thi Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 11 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 11 online.