Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 3- Test môn pháp luật đại cương 3

Câu 1: Đảng lãnh đạo nhà nước thông qua:
 •  A: Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ.
 •  B: Tổ chức Đảng trong các cơ quan nhà nước.
 •  C: Đào tạo và giới thiệu những Đảng viên vào cơ quan nhà nước.
 •  D: Cả a, b, c.
Câu 2: Hội thẩm nhân dân khi tham gia xét xử, có quyền:
 •  A: Tham gia xét hỏi người tham gia tố tụng.
 •  B: Tham gia bàn luận với thẩm phán về phương hướng xét xử.
 •  C: Nghị án.
 •  D: Cả a, b, c.
Câu 3: Cơ quan nhà nước nào sau đây là cơ quan giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nhà nước ta:
 •  A: Bộ Quốc phòng
 •  B: Bộ Ngoại giao.
 •  C: Bộ Công an
 •  D: Cả a, b, c.
Câu 4: Quy phạm pháp luật Dân sự như sau: “Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mọi hình thức kết hôn khác đều không có giá trị về mặt pháp lý” Bao gồm:
 •  A: Giả định.
 •  B: Quy định.
 •  C: Quy định và chế tài
 •  D: Giả định và quy định.
Câu 5: Cơ sở truy cứu trách nhiệm pháp lý là:
 •  A: Nhân chứng
 •  B: Vật chứng
 •  C: Vi phạm pháp luật
 •  D: a và b đúng.
Câu 6: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm kỳ mấy năm?
 •  A: 4 năm
 •  B: 5 năm
 •  C: 6 năm
 •  D: Tất cả đều sai.
Câu 7: Quyền bình đẳng, quyền tự do tín ngưỡng là:
 •  A: Quyền chính trị
 •  B: Quyền tài sản
 •  C: Quyền nhân thân
 •  D: Quyền đối nhân.
Câu 8: Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có:
 •  A: Ít nhất 1/2 tổng số đại biểu tán thành
 •  B: Ít nhất 2/3 tổng số đại biểu tán thành
 •  C: Ít nhất 3/4 tổng số đại biểu tán thành
 •  D: Tất cả đều sai.
Câu 9: Phương pháp điều chỉnh của ngành luật lao động là:
 •  A: Quyền uy, mệnh lệnh
 •  B: Quyền uy, thỏa thuận
 •  C: Thỏa thuận, mệnh lệnh
 •  D: Tất cả đều sai đề
Câu 10: Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng đối nội của nhà nước
 •  A: Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại
 •  B: Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia
 •  C: Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao.
 •  D: Cả a,b,c.

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 3

Bài Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 3- Test môn pháp luật đại cương 3 . Bài thi Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 3 online. Trac nghiem mon phap luat dai cuong 3- Test mon phap luat dai cuong 3 . Bai thi Trac nghiem mon phap luat dai cuong 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon phap luat dai cuong 3 online.