Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 7- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 7

Câu 1: Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:
 •  A: Thực hiện đúng điều khoản về đối tượng/ Thực hiện đúng điều khoản về chất lượng. Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm/ Thực hiện đúng điều khoảng về giá cả, phương thức
 •  B: Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng/ Thực hiện đúng điều khoảng về phương thức thanh toán/ Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả/ Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian.
 •  C: Cả A, B đều đúng
 •  D: A, B đều sai
Câu 2: Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải được ít nhất bao nhiêu số thành viên chấp nhận
 •  A: 30%
 •  B: 50%
 •  C: 75%
 •  D: 80%
Câu 3: ”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)” Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005:
 •  A: Điều 24
 •  B: Điều 25
 •  C: Điều 26
 •  D: Điều 27
Câu 4: Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì :
 •  A: Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện.
 •  B: Không thể kí hợp đồng dân sự.
 •  C: Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện.
 •  D: A & C đúng
Câu 5: Thông thường, .... sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng... đã biết về nhứng khuyết điểm đó
 •  A: Bên bán/ bên mua
 •  B: Bên mua/ bên bán
 •  C: Bên bán/ bên bán
 •  D: Bên mua/ bên mua
Câu 6: Bên mua yêu cầu bên bán tuân theo số liệu chi tiết do bên mua cung cấp, khi đó có khiếu nại đến những vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ phát sinh thì bên nào chịu trách nhiệm?
 •  A: Bên bán
 •  B: Bên mua
 •  C: Cả 2 bên
 •  D: Không bên nào cả
Câu 7: Nếu không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán thì bên mua thanh toán cho bên bán tại
 •  A: Địa điểm kinh doanh bên bán
 •  B: Tại nơi cư trú
 •  C: Tại điểm giao hàng
 •  D: Tùy trường hợp
Câu 8: Thông thường ở Việt Nam, qua các quy định pháp luật, có thể chỉ ra bao nhiêu tiêu chuẩn để hợp đồng được xem là có tính chất quốc tế
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 9: Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
 •  A: Điều 388
 •  B: Điều 372
 •  C: Điều 333
 •  D: Điều 344
Câu 10: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?
 •  A: Tài sản đang còn tranh chấp
 •  B: Tài sản đi thuê,đi mượn
 •  C: Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
 •  D: Cả A, B, C

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 7

Bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 7- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 7 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 7 online. Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 7- Test phap luat dai cuong - hop dong 7 . Bai thi Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 7 online.