Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 7- Test luật kinh tế phần hợp đồng 7

Câu 1: Khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp không?
 •  A: Có.
 •  B: Không.
 •  C: Tuỳ theo yêu cầu của bên nhận thế chấp.
 •  D: Tuỳ theo yêu cầu của bên thế chấp.
Câu 2: Các loại hợp đồng được quy định trong :
 •  A: Luật doanh nghiệp
 •  B: Luật đầu tư
 •  C: Luật thương mại
 •  D: Tất cả đều sai.
Câu 3: Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng:
 •  A: Lời nói
 •  B: Được xác định bằng hành vi cụ thể
 •  C: Văn bản
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 4: Người được ủy quyền có được ủy quyền lại cho người khác không
 •  A: Được
 •  B: Không
Câu 5: Có mấy cách thức ký kết hợp đồng
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: 4
Câu 6: Thông thường, ……. sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng……. đã biết về những khuyết điểm đó
 •  A: Bên bán…. bên mua
 •  B: Bên mua…. bên bán
 •  C: Bên bán…. bên bán
 •  D: Bên mua…. bên mua
Câu 7: Bên mua yêu cầu bên bán tuân theo số liệu chi tiết do bên mua cung cấp, khi đó có khiếu nại đến những vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ phát sinh thì bên nào chịu trách nhiệm
 •  A: Bên bán
 •  B: Bên mua
 •  C: Cả 2 bên
 •  D: Không bên nào cả
Câu 8: Nếu không có thoả thuận về địa điểm thanh toán thì bên mua thanh toán cho bên bán tại
 •  A: Địa điểm kinh doanh bên bán
 •  B: Tại nơi cư trú
 •  C: Tại điểm giao hàng
 •  D: Tùy trường hợp
Câu 9: Thường ở Việt Nam, qua các quy định pháp luật, có thể chỉ ra bao nhiêu tiêu chuẩn để hợp đồng được xem là có tính chất quốc tế
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 10: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005:
 •  A: Điều 388
 •  B: Điều 372
 •  C: Điều 333
 •  D: Điều 344

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 7

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 7- Test luật kinh tế phần hợp đồng 7 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 7 online. Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 7- Test luat kinh te phan hop dong 7 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 7 online.