Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 1- Test pháp luật đại cương - phần Tòa án 1

Câu 1: Toà án các cấp nào có quyền giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án kinh tế mà bản án đã có hiệu lực pháp luệt của toà án cấp dưới bị kháng nghị:
 •  A: Toà án cấp huyện, Toà kinh tế toà án nhân dân cấp tỉnh, toà kinh tế toà án nhân dân tối cao.
 •  B: UBNDỷ ban thẩm phán toà án nhân dân cấp tỉnh, toà phúc thẩm toà án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao.
 •  C: Toà án cấp huyện, Uỷ ban thẩm phán toà án cấp tỉnh, Hội đồng thẩm phán toà án toà án nhân dân tối cao.
 •  D: Uỷ ban thẩm phán toà án cấp tỉnh, toà kinh tế toà án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao.
Câu 2: Khi nhận đơn khởi kiện, tòa án phải:
 •  A: Thụ lý vụ án
 •  B: Ghi vào sổ nhận đơn
 •  C: Yêu cầu nộp tiền tạm ứng án phí
 •  D: Tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ
Câu 3: Toà có quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án khi:
 •  A: Đương sự là cá nhân đã chết ma quyền và nghĩa vụ của họ chưa được kế thừa.
 •  B: Người khởi kiện không có quyền khởi kiện.
 •  C: Nguyên đơn đã được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt
 •  D: Các đương sự đã tự thoả thuận và không yêu cầu toà án tiếp tục giải quyết vụ án.
Câu 4: Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm:
 •  A: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân
 •  B: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân
 •  C: 3 thẩm phán
 •  D: 3 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân
Câu 5: Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là:
 •  A: Chánh án toà án nhân dân cấp huyện
 •  B: Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp huyện
 •  C: Đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức
 •  D: Chánh án toà án nhân dân cấp tỉnh
Câu 6: Kể từ ngày nhận được kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, toà án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên toà để giám đốc thẩm vụ án trong thời hạn:
 •  A: 4 tháng
 •  B: 5 tháng
 •  C: 6 tháng
 •  D: 7 tháng
Câu 7: Chánh án TAND tối cao do
 •  A: Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức
 •  B: Quốc hội bầu ra, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo kiến nghị của nhân dân
 •  C: Quốc hội bầu ra, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo kiến nghị của Chủ tịch nước
 •  D: Nhân dân bầu ra, miễn nhiệm, bãi nhiệm
Câu 8: Có mấy nguyên tắc cơ bản trong giải quyết tranh chấp kinh doanh Thương mại tại Tòa án
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 9: Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm
 •  A: 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân
 •  B: 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân
 •  C: 3 thẩm phán
 •  D: Không có đáp án nào đúng
Câu 10: Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án sơ thẩm kể từ ngày tuyên án là
 •  A: 10 ngày
 •  B: 15 ngày
 •  C: 1 tháng
 •  D: 1 năm

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 1

Bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 1- Test pháp luật đại cương - phần Tòa án 1 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật đại cương - phần Tòa án 1 online. Trac nghiem phap luat dai cuong - phan Toa an 1- Test phap luat dai cuong - phan Toa an 1 . Bai thi Trac nghiem phap luat dai cuong - phan Toa an 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat dai cuong - phan Toa an 1 online.