Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 7- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 7

Câu 1: Hợp đông BOT,BTO,BT là những loại hợp đồng:
 •  A: Chỉ áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng
 •  B: Được ký kết giữa các nhà đầu tư.
 •  C: Được ký kết bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền VN với nhà dầu tư.
 •  D: A & C đúng
Câu 2: Dự án đầu tư nào sau đây phải thực hiện thủ tục thẩm tra đễ được cấp giấy chứng nhận đầu tư:
 •  A: Dự án đầu tư trong nước.
 •  B: Dự án đầu tư có vốn nước ngoài.
 •  C: Dự án thuộc danh mục dự án đầu tư có điều kiện.
 •  D: Cả 3 dự án trên
Câu 3: Đối với đất chưa giải phóng mặt bằng thì nhà đầu tư có nhu cầu xin giao đất sẽ được cơ quan quản ký đất đai nơi xin giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn:
 •  A: 10 ngày
 •  B: 20 ngày
 •  C: 30 ngày
 •  D: 40 ngày
Câu 4: Hình thức đầu tư nào sau đây không phải là đầu tư trực tiếp:
 •  A: Mua,nắm giữ trên 10%cổ phiếu
 •  B: Đầu tư xây dựng cơ sở y tế,giáo dục của CTCP.
 •  C: Mua trái phiếu
 •  D: A & C
Câu 5: Trong các phát biểu sau,phát biểu nào là không đúng:
 •  A: Danh mục các ngành nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đấu tư nước ngoài là giống nhau.
 •  B: Nhà đầu tư có quyền thế chấp quyền sử dung đất để vay vốn thực hiện dự án.
 •  C: Nhà đầu tư sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư nếu thực hiên chậm tiến độ 24tháng.
 •  D: Nhà đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đựơc miễn thuế nhập khẩu thiết bị để thực hiện dự án.
Câu 6: Đầu tư gián tiếp là hinh thức đầu tư:
 •  A: Thông qua ngân hàng và thị trường chứng khoán.
 •  B: Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và không tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
 •  C: A & B đúng
 •  D: A & B sai
Câu 7: Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau được giải quyết thông qua:
 •  A: Tòa án Việt Nam
 •  B: Trọng tài Việt nam
 •  C: A & B sai
 •  D: A & B đúng
Câu 8: Các hợp đồng BOT,BTO,BT chỉ được ký kết:
 •  A: Giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước
 •  B: Giữa nhà đầu tư trong nước với nhau.
 •  C: Giữa cơ quan NN có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư.
 •  D: Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 9: Hợp đồng BCC được ký kết giữa:
 •  A: Giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước.
 •  B: Giữa các nhà đầu tư với nhau.
 •  C: Giữa cơ quan NN có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư.
 •  D: Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 10: Thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư không quá:
 •  A: 30 năm
 •  B: 40 năm
 •  C: 50 năm
 •  D: 60 năm

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 7

Bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 7- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 7 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 7 online. Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 7- Test phap luat ve dau tu o Viet Nam 7 . Bai thi Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 7 online.