Trắc nghiệm luật kinh tế 7- Test luật kinh tế 7

Câu 1: Chính phủ cấm đầu tư đối với các dự án
 •  A: Đầu tư trong lĩnh vực thám tử tư.
 •  B: Sản xuất hoá chất bảng một theo công ước quốc tế.
 •  C: Thử nghiệm vô tính trên người.
 •  D: Cả a, b , c đều đúng.
Câu 2: Nếu phát sinh tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý nhà nước việt nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ việt nam thì được giải quyết thông qua.
 •  A: Trọng tài việt nam
 •  B: Toà án việt nam
 •  C: Trọng tài quốc tế.
 •  D: a, b đúng.
Câu 3: Dự án đầu tư phải do thủ tướng chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư.
 •  A: Dự án không phân biệt nguồn vốn và có quy mô đầu tư 1500 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực kinh doanh điện , chế biến khoáng sản luyện kim.
 •  B: Dự án ngoài khu công nghiệ p khu chế xuất khu công nghệ cao, bao gồm các dự án đã được thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trươ ng đầ u tư theo quy định.
 •  C: Dự án đầu tư phát triể n kế t cấu hạ tầng khu công nghiệp , khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với nhữ ng đị a phương chư a thành lập ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.
 •  D: Dả a, b, c đều đúng.
Câu 4: Đối với dự án đầu tư trong nước thuộc trường hợp nào sau đây thì không phải làm thủ tục đăng ký dự án đầu tư.
 •  A: Có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồ ng việt nam không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện
 •  B: Có vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng việt nam không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
 •  C: Có vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng việt nam đến dưới 300 tỷ đồng việt nam
 •  D: Có vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng việt nam đến 30 tỷ đồng việt nam.
Câu 5: Thời hạn tối đa để thẩm tra dự án đầu tư.
 •  A: Không quá 45 ngày
 •  B: Không quá 30 ngày.
 •  C: Không quá 50 ngày
 •  D: Không quấ 40 ngày.
Câu 6: Trong thẩm tra dự án đầu tư ngoài hồ sơ thẩm tra thi trường hợp nào phải nạp thêm phần giải trình điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng cùng với nội dung điều kiện dự án đầu tư phải đáp ứng.
 •  A: Có quy mô vốn đầu tư từ 150 ty đồng trở lên.
 •  B: Có quy mô vốn đầu tư từ 150 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 •  C: Có quy môt vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên.
 •  D: Có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
Câu 7: Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài được ghi trong giấy chứng nhận đầu tư phù hợp vớí yêu cầu của dự án đầu tư không vượt quá
 •  A: 50 năm
 •  B: Không quá 55 năm trong trường hợp cần thiết
 •  C: 30 năm
 •  D: Không quá 70 trong trường hợp cần thiết
Câu 8: Khi đầu tư ra nước ngoài trường hợp nào thì phải thẩm tra dự án đầu tư
 •  A: Có quy mô vốn đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên.
 •  B: Có quy mô vố n đầu tư từ 15 tỷ đồ ng trở lên
 •  C: Có quy mô vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên.
 •  D: Có quy mô vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên
Câu 9: Khi thực hiện đầu tư ra nước ngoài nhà đầu tư có nghĩa vụ.
 •  A: Tuân thủ pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư.
 •  B: Chuyển lơi nhuận và các khoản thu nhập từ việc đầu tư ra nước ngoài về nước theo quy định của pháp luậtl
 •  C: Thực hiện báo cáo định kỳ về tài chính và hoạt động đầu tư ở nước ngoài
 •  D: a, b, c đều đúng.
Câu 10: Luật đầu tư 29/11/2005 quy định nhà đầu tư có quyền a.
 •  A: Tự chủ đầu tư kinh doanh
 •  B: Tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng đất đai và tài nguyên.
 •  C: Xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiế p thị , gia công và gia công lại liên quan đến hoạt động đầu tư.
 •  D: cả a, b, c đều đúng.

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế 7

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế 7- Test luật kinh tế 7 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế 7 online. Trac nghiem luat kinh te 7- Test luat kinh te 7 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te 7 online.