Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 4- Test pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 4

Câu 1: Đối tượng nào sau đây không phải là hộ kinh doanh:
 •  A: Các gia đình sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp.
 •  B: Các hộ gia đình sản xuất muối.
 •  C: Những người bán hàng rong.
 •  D: Tất cả các đối tượng trên.
Câu 2: Trước đây vợ chồng anh A mở một quán cơm ở Q1.Hiện nay do tình hình buôn bán thuận lợi nên anh A từ tự tay làm lấy mọi việc,anh thuê thêm 2 phụ bếp,4 phục vụ và 4 tạp vụ.Vậy hình thức kinh doanh của anh A hiện nay được coi là:
 •  A: Hộ kinh doanh
 •  B: Kinh doanh cá nhân
 •  C: DNTN
 •  D: Các đáp án trên đều sai
Câu 3: Hộ kinh doanh và doanh nghiệp được phân biệt với nhau bởi:
 •  A: Qui mô kinh doanh.
 •  B: Số lượng cơ sở.
 •  C: Số lượng lao động thuê mướn.
 •  D: Cả 3 yếu tố trên
Câu 4: Theo quy định thì tên riêng của hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi:
 •  A: Xã,phường.
 •  B: Quận,huyện.
 •  C: Tỉnh,thành phố.
 •  D: Toàn quốc
Câu 5: Hộ kinh doanh các ngành nghề không cần điều kiện được phép tiến hành kinh doanh sau khi nộp đủ hồ sơ:
 •  A: 5 ngày
 •  B: 10 ngày
 •  C: 1 tháng
 •  D: Đáp án khác
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai:
 •  A: Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm duy nhất.
 •  B: Hộ kinh doanh không phải đóng thuế
 •  C: Pháp luật hạn chế quy mô sử dụng lao đông của hộ kinh doanh
 •  D: Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn.
Câu 7: Theo điều 141 luật doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp tư nhân là do. . . làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng . . . của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 •  A: Cá nhân, một phần tài sản
 •  B: Tổ chức, toàn bộ tài sản
 •  C: Tổ chức, một phần tài sản
 •  D: Cá nhân, toàn bộ tài sản
Câu 8: Câu nào sau đây là đúng:
 •  A: DNTN được quyền phát hành bất cứ loại chứng khoán nào
 •  B: Mỗi cá nhân có thể được thành lập nhiều DNTN
 •  C: DNTN không có tư cách pháp nhân
 •  D: Người điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của DNTN nhất thiết phải là chủ của DNTN
Câu 9: Chủ DNTN chịu trách nhiệm như thế nào về các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp :
 •  A: Chịu trách nhiệm vô hạn
 •  B: Chịu trách nhiệm hữu hạn
 •  C: Chịu trách nhiệm một phần
 •  D: Không phải chịu trách trách nhiệm
Câu 10: Trong các chủ thể sau đây ,chủ thể nào được quyền thành lập DNTN theo quy định tại luật doanh nghiệp 2005 :
 •  A: Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ ,công chức
 •  B: Sĩ quan, hạ sĩ quan,quân nhân chuyên nghệp
 •  C: Công dân Việt nam và người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
 •  D: Chỉ có công dân Việt Nam

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 4

Bài Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 4- Test pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 4 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 4 online. Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 4- Test phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 4 . Bai thi Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 4 online.