Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 7- Test môn pháp luật đại cương 7

Câu 1: Năng lực của chủ thể bao gồm:
 •  A: Năng lực pháp luật và năng lực hành vi.
 •  B: Năng lực pháp luật và năng lực công dân
 •  C: Năng lực hành vi và năng lưc nhận thức
 •  D: Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức
Câu 2: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có quyền:
 •  A: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng
 •  B: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao
 •  C: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Viện trưởng VKSND tối cao
 •  D: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các Bộ trưởng
Câu 3: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính ......................do ...................... ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị để điều chỉnh các ...........................
 •  A: Bắt buộc chung – nhà nước – quan hệ pháp luật
 •  B: Bắt buộc – nhà nước – quan hệ xã hội
 •  C: Bắt buộc chung – quốc hội – quan hệ xã hội
 •  D: Bắt buộc chung – nhà nước – quan hệ xã hội
Câu 4: Chế tài có các loại sau là:
 •  A: Chế tài hình sự và chế tài hành chính
 •  B: Chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự
 •  C: Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự
 •  D: Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự và chế tài bắt buộc
Câu 5: Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí của giai cấp mình lên thành pháp luật. Trong lịch sử loài người đã có ............ hình thức pháp luật, bao gồm .........
 •  A: 4 – tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp và Văn bản quy phạm pháp luật
 •  B: 3 – tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật
 •  C: 2 – tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật
 •  D: 1 – văn bản quy phạm pháp luật
Câu 6: Hình thức pháp luật xuất hiện sớm nhất và được sử dụng nhiều trong các nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến là
 •  A: Tiền lệ pháp
 •  B: Điều lệ pháp
 •  C: Tập quán pháp
 •  D: Văn bản quy phạm pháp luật
Câu 7: Một người bán quán lẩu, sử dụng bếp gas để bàn cho khách sử dụng. Do để tiết kiệm chi phí, người chủ quán đã sử dụng bình gas mini không đảm bảo an toàn. Hậu quả là bình gas phát nổ, gây bỏng nặng cho thực khách. Lỗi ở đây là
 •  A: Cố ý trực tiếp
 •  B: Cố ý gián tiếp
 •  C: Vô ý do cẩu thả
 •  D: Không có lỗi
Câu 8: Sử dụng lại tình huống của câu 8, hành vi khách quan ở đây là:
 •  A: Sử dụng bình gas không đảm bảo an toàn
 •  B: Không tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
 •  C: Gây thương tích cho khách
 •  D: Không có hành vi khách quan
Câu 9: Sử dụng lại tình huống của câu 8, các loại trách nhiệm pháp lý ở đây là:
 •  A: Trách nhiệm hành chính.
 •  B: Trách nhiệm hình sự
 •  C: Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự.
 •  D: Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.
Câu 10: Đối tượng của nghĩa vụ dân sự trong luật dân sự là:
 •  A: Tài sản
 •  B: Công việc không được làm
 •  C: Công việc phải làm
 •  D: Cả ba câu trên đều đúng

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 7

Bài Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 7- Test môn pháp luật đại cương 7 . Bài thi Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 7 online. Trac nghiem mon phap luat dai cuong 7- Test mon phap luat dai cuong 7 . Bai thi Trac nghiem mon phap luat dai cuong 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon phap luat dai cuong 7 online.