Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 4- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 4

Câu 1: Trường hợp nào sau đây nhà đầu tư được miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất thuế sử dụng đất theo qui định của pháp luật :
 •  A: Khu công nghiệp mới
 •  B: Khu kinh tế mới
 •  C: Khu kinh tế xã hội khó khăn
 •  D: B, C đúng
Câu 2: Một nhà đầu tư cổ phiếu mua được 5% cổ phần phổ thông của công ty ABC, vậy đây là hình thức đầu tư gì?
 •  A: Đầu tư trực tiếp
 •  B: Đầu tư gián tiếp
 •  C: Không phải hình thức đầu tư
 •  D: Cả A, B, C đều sai
Câu 3: Trong quá trình hoạt động đầu tư tại Vịêt Nam, nhà đầu tư được áp dụng thống nhất..................đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước kiểm soát.
 •  A: Giá, phí.
 •  B: Các khoản thuế,phí.
 •  C: Lệ phí.
 •  D: Giá, phí, lệ phí.
Câu 4: Các trường hợp sau trường hợp nào không phải là đầu tư
 •  A: Xây dựng khu resort
 •  B: Mua bán chứng khoán
 •  C: Kinh doanh hàng tạp hóa
 •  D: Mua bảo hiểm Pru-link(Prudential)
Câu 5: Đối với dự án đầu tư trong nước có qui mô vốn đầu tư..................và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí đầu tư
 •  A: Dưới 5 tỉ
 •  B: Trên 5 tỉ
 •  C: Dưới 15 tỉ
 •  D: Trên 15 tỉ
Câu 6: Hình thức đầu tư nào mà không thành lập pháp nhân.
 •  A: Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 •  B: Hợp đồng xây dựng - kinh doanh – chuyển giao
 •  C: Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh
 •  D: Hợp đồng xây dựng - chuyển giao
Câu 7: Vùng miền nào sau đây thuộc địa bàn ưu đãi, hỗ trợ đầu tư toàn bộ:
 •  A: Bắc cạn
 •  B: Đà Nẵng
 •  C: Gia Lai
 •  D: A & C đúng
Câu 8: Tranh chấp một bên là nhà đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam được giải quyết thông qua tổ chức nào
 •  A: Tòa án Việt Nam
 •  B: Trọng tài Việt Nam hoặc trọng tài nước ngoài
 •  C: Tòa án quốc tế
 •  D: A & B đúng
Câu 9: Nhà đầu tư được phát triển kinh doanh thông qua các hình thức nào sau đây
 •  A: Mở rộng quy mô đầu tư
 •  B: Đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường
 •  C: Nâng cao công suất, năng lực kinh doanh
 •  D: Tất cả các ý trên
Câu 10: Vấn đề nào sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh của luật đầu tư 2005
 •  A: Hợp đồng đầu tư nhằm mục đích kinh doanh
 •  B: Khuyến khích và ưu đãi đầu tư
 •  C: Quản lý Nhà nước về đầu tư tại VN và đầu tư từ VN ra nước ngoài
 •  D: Tất cả các câu trên

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 4

Bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 4- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 4 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 4 online. Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 4- Test phap luat ve dau tu o Viet Nam 4 . Bai thi Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 4 online.