Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 5- Test pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 5

Câu 1: Sau khi chủ DNTN bán doanh nghiệp của mình cho người khác thì chậm nhất là bao nhiêu ngày thì chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh
 •  A: 10 ngày
 •  B: 15 ngày
 •  C: 20 ngày
 •  D: 30 ngày
Câu 2: Chủ DNTNcó thể trở thành:
 •  A: Chủ của một DNTN khác
 •  B: Giám đốc của công ti Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
 •  C: Chủ tịch HDQT của của công ti cổ phần
 •  D: Thành viên hợp danh công ti hợp danh
Câu 3: Chủ DNTN có các quyền nào sau đây:
 •  A: Tuyển dụng, thuê và sử dụng theo yêu cầu kinh doanh
 •  B: Kinh doanh xuất nhập khẩu
 •  C: Chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản của doanh nghiệp
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 4: Khi chủ DNTN muốn giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng kí thì đăng kí với cơ quan nào sau đây:
 •  A: Sở kế hoạch và đầu tư
 •  B: Cơ quan đăng kí kinh doanh
 •  C: Phòng công chứng
 •  D: A, B, C đều sai
Câu 5: Chọn câu sai :
 •  A: Chủ DNTN không có quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 •  B: Chủ DNTN phải chịu các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện khi bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Trừ trường hợp thỏa thuận khác.
 •  C: Chủ DNTN là nguyên đơn,bị đơn hoặc người có quyền lợi ,nghĩa vụ liên quan trước trọng tài hoặc tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.
 •  D: Người mua doanh nghiệp tư nhân thì phải đăng kí kinh doanh lại theo quy định của pháp luật.
Câu 6: Các hoạt động nào sau đây không bị cấm khi DNTN có quyết định giải thể:
 •  A: Bán doanh nghiệp cho người khác
 •  B: Cho thuê doanh nghiệp
 •  C: Huy động vốn
 •  D: A, B, C đều sai
Câu 7: Theo luật doanh nghiệp năm 2005 thì loại hình đăng ký kinh doanh nào không có tư cách pháp nhân:
 •  A: Công ty TNHH 1 thành viên
 •  B: Công ty cổ phần
 •  C: Doanh nghiệp tư nhân
 •  D: Hộ kinh doanh
Câu 8: Hộ kinh doanh phải đăng kí hinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp khi sử dụng:
 •  A: Hơn 8 lao động
 •  B: Hơn 10 lao động
 •  C: Hơn 12 lao động
 •  D: Hơn 20 lao động
Câu 9: Đặc điểm pháp lý nào của hộ kinh doanh là sai:
 •  A: Hộ kinh doanh do một cá nhân, một nhóm hoặc một hộ gia đình làm chủ
 •  B: Hộ kinh doanh thường tồn tại với qui mô vừa và nhỏ
 •  C: Chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiêm vô hạn trong hoạt động kinh doanh.
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 10: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng kí kinh doanh cấp Huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
 •  A: 5 ngày
 •  B: 10 ngày
 •  C: 15 ngày
 •  D: 30 ngày

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 5

Bài Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 5- Test pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 5 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 5 online. Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 5- Test phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 5 . Bai thi Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 5 online.