Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 4- Test luật kinh tế phần hợp đồng 4

Câu 1: Hợp đồng nào mà 1 bên thực thi nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau một thời gian thỏa thuận
 •  A: Hợp đồng tín dụng
 •  B: Hợp đồng mua bán
 •  C: Hợp đồng đại lý
 •  D: a, c đều đúng
Câu 2: Có mấy phương thức kí hợp đồng
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 3: Mua bán hàng hóa khác với quan hệ thuê mướn tài sản ở chỗ
 •  A: Có chuyển giao quyền chiếm hữu
 •  B: Có chuyển giao quyến sở hữu
 •  C: Có chuyển giao quyến sử dụng
 •  D: a, c đúng
Câu 4: Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thìcó mấy loại hợp đồng :
 •  A: 11
 •  B: 12
 •  C: 13
 •  D: 14
Câu 5: H ợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)”Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005
 •  A: Điều 24
 •  B: Điều 25
 •  C: Điều 26
 •  D: Điều 27
Câu 6: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truy ền thống phân biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
 •  A: Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
 •  B: Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
 •  C: Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
 •  D: Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 7: Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại:
 •  A: Hợp đồng mua bán nhà
 •  B: Hợ p đồng trao đổi tài sản
 •  C: Cả a và b
 •  D: Không có đáp án nào đúng.
Câu 8: Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc?
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: 4
Câu 9: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy loại?
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: 4
Câu 10: Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005?
 •  A: Điều 403
 •  B: Điều 404
 •  C: Điều 405
 •  D: Điều 406

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 4

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 4- Test luật kinh tế phần hợp đồng 4 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế phần hợp đồng 4 online. Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 4- Test luat kinh te phan hop dong 4 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te phan hop dong 4 online.