Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 8- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 8

Câu 1: Đối với nhà đầu tư,thời gian chuyển lỗ không được quá
 •  A: 2 năm
 •  B: 3 năm
 •  C: 4 năm
 •  D: 5 năm
Câu 2: Hợp đồng BCC là hợp đồng đầu tư kinh doanh được kí kết giữa
 •  A: Nhà đầu tư trong nước với nhau
 •  B: Nhà đầu tư nước ngoài với nhau
 •  C: Nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước
 •  D: A & C đúng
Câu 3: Hợp đồng BOT, BTO, BT là những loại hợp đồng:
 •  A: Chỉ áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng
 •  B: Được kí kết giữa 1 bên cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam với các nhà đầu tư
 •  C: Được kí kết giữa các nhà đầu tư vói nhau
 •  D: A & B đúng
Câu 4: Chọn câu đúng trong các câu sau
 •  A: Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí.
 •  B: Mọi dự án đầu tư không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí đầu tư
 •  C: Chỉ có những dự án đầư tư có quy mô lớn hơn 300 tỷ đồng Việt Nam mới cần đăng kí đầu tư
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 5: Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư:
 •  A: Thông qua việc mua cổ phần ,cổ phiếu, trái phiếu , các giấy tờ có giá khác
 •  B: Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và không tham gia quản lí hợp đồng đầu tư
 •  C: A & B đúng
 •  D: A & B sai
Câu 6: Cơ quan có thẩm quyền tuyên bố phá sản doanh nghiệp
 •  A: Viện kiểm sát nhân dân
 •  B: Phòng thi hành án thuộc sở tư pháp
 •  C: Toà kinh tế
 •  D: Toà án kinh tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Câu 7: Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp đầu tư nào chịu rủi ro cao hơn
 •  A: Đầu tư trực tiếp
 •  B: Đầu tư gián tiếp
 •  C: Rủi ro như nhau
 •  D: Tùy trường hợp
Câu 8: Các quyền của nhà đầu tư
 •  A: Quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư
 •  B: Quyền mua ngoại tệ
 •  C: Quyền tiếp cận các văn bản pháp luật, chính sách liên quan dến đầu tư, các dữ liệu của nền kinh tế quốc dân
 •  D: A, B, C đúng
Câu 9: Các hợp đồng chỉ áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình, kết cấu hạ tầng là:
 •  A: BCC,BOT,BTO
 •  B: BOT,BTO,BT
 •  C: BCC,BTO,BT
 •  D: BOT,BT
Câu 10: Hình thức nào dưới đây là hình thức đầu tư phát triển kinh doanh?
 •  A: Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
 •  B: Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường
 •  C: Mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, năng lực kinh doanh
 •  D: B & C đúng

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 8

Bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 8 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 8- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 8 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 8 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 8 online. Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 8- Test phap luat ve dau tu o Viet Nam 8 . Bai thi Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 8 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 8 online.