Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 1- Test luật Kinh tế - phần phá sản 1

Câu 1: Đạo luật phá sản đầu tiên được Quốc Hội thông qua vào thời gian nào ?
 •  A: 30/12/1993
 •  B: 01/07/1994
 •  C: 15/06/2004
 •  D: 25/10/2004
Câu 2: Công ty cổ phần ABC có trụ sở chính ở Bình Dương, có 2 văn phòng đại diện: 1 ở TPHCM, 1 ở Đồng Nai. Các chủ nợ của công ty ABC đều là người dân ở TPHCM. Khi các chủ nợ này muốn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty ABC thì phải nộp đơn đó ở đâu ?
 •  A: TAND tỉnh Đồng Nai
 •  B: TAND TPHCM
 •  C: TAND tỉnh Bình Dương
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 3: Thứ bậc ưu tiên phân chia tài sản khi 1 DN bị tuyên bố phá sản là
 •  A: Chi phí phá sản, thuế, lương CN
 •  B: Chi phí phá sản, lương CN, thuế
 •  C: Thuế, lương CN, chi phí phá sản
 •  D: Thuế, chi phí phá sản, lương CN
Câu 4: Thế nào là phá sản trung thực
 •  A: Là trường hợp chính con nợ yêu cầu mở thủ tục khi thấy nhận thấy mình lâm vào tình trạng phá sản
 •  B: Là trường hợp thủ tục giải quyết phá sản được mở do yêu cầu của các chủ nợ
 •  C: Là trường hợp phá sản do những nguyên nhân khách quan hoặc bất khả kháng
 •  D: Là trường hợp do thủ đoạn của chủ DN nhằm chiếm đoạt tài sản của các chủ nợ
Câu 5: Luật phá sản 2004 quy định doanh nghiệp như thế nào là lâm vào tình trạng phá sản
 •  A: Là DN không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu
 •  B: DN gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh đến mức tại 1 thời điểm toàn bộ giá trị tài sản còn lại của DN kô đủ thanh toán cho các khoản nợ đến hạn.
 •  C: Là doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn
 •  D: Không câu nào đúng.
Câu 6: Đối tượng nào sau đây không có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
 •  A: Cổ đông của công ty cổ phần
 •  B: Thành viên hợp doanh của công ty hợp doanh
 •  C: Đại diện công đoàn công ty
 •  D: Ngân hàng mà DN vay
Câu 7: Công ty TNHH 1 thành viên X có trụ sở ở quận Tân Bình, TPHCM. Khi công ty nộp đơn yêu cầu phá sản thì nộp ở cơ quan nào
 •  A: TAND quận Tân Bình
 •  B: TAND TPHCM
 •  C: Cả 2 đều đúng
 •  D: Cả 2 đều sai
Câu 8: Ngày 01/07/2007, TAND TPHCM đăng báo quyết định mở thủ tục phá sản cho công ty cổ phần Y. Hạn cuối cùng để các chủ nợ của các công ty này gửi giấy đòi nợ cho tòa án là
 •  A: 15/07/2007
 •  B: 01/08/2007
 •  C: 15/08/2007
 •  D: 30/08/2007
Câu 9: Hành động của 1 DN kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản có thể được thực hiện nếu phẩm phán đồng ý
 •  A: Thanh toán nợ không có đảm bảo
 •  B: Trả lương cho người lao động
 •  C: Từ bỏ quyền đòi nợ đối với công ty khác
 •  D: Chuyển nợ kô bảo đảm thành nợ có bảo đảm
Câu 10: Trường hợp nào người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản
 •  A: Chủ nợ không có đảm bảo
 •  B: Chủ DN
 •  C: Cổ đông của công ty cổ phần
 •  D: Đại diện người lao động

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 1

Bài Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 1- Test luật Kinh tế - phần phá sản 1 . Bài thi Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 1 online. Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 1- Test luat Kinh te - phan pha san 1 . Bai thi Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 1 online.