Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 4- Test môn pháp luật đại cương 4

Câu 1: Pháp lệnh là một loại văn bản pháp luật do cơ quan nào sau đây ban hành:
 •  A: Quốc hội
 •  B: Ủy ban thường vụ Quốc hội
 •  C: Chính phủ
 •  D: Cả a,b,c
Câu 2: Chủ quyền quốc gia là:
 •  A: Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội.
 •  B: Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại
 •  C: Quyền ban hành văn bản pháp luật
 •  D: Cả a,b,c
Câu 3: Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại ........... kiểu nhà nước, bao gồm các kiểu nhà nước là ................. 4 – chủ nô – phong kiến – tư hữu – XHCN 4 – chủ nô – phong kiến – tư sản – XHCN 4 – chủ nô – chiếm hữu nô lệ – tư bản - XHCN 4 – địa chủ – nông nô, phong kiến – tư bản – XHCN Câu 6: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ
 •  A: Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
 •  B: Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.
 •  C: Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp
 •  D: Cả a,b,c
Câu 4: Cấu thành của vi phạm pháp luật bao gồm:
 •  A: Giả định, quy định, chế tài
 •  B: Chủ thể, khách thể
 •  C: Mặt chủ quan, mặt khách quan
 •  D: b và c
Câu 5: Trường hợp nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật
 •  A: Một người tâm thần thực hiện hành vi giết người
 •  B: Một người 14 tuổi điều khiển xe máy không bằng lái
 •  C: Một người thuê mướn trẻ em dưới 15 tuổi làm việc
 •  D: Cả a,b,c
Câu 6: Một thực khách đến quán ăn dùng bữa đã dựng xe trước cửa quán ăn. Vị khách này đã chủ quan không lấy thẻ giữ xe cũng như chất vấn chủ quán về trách nhiệm trông coi xe. Xe bị kẽ trộm lấy mất và người chủ quán thoái thác trách nhiệm. Trong trường hợp này người chủ quán:
 •  A: Có lỗi cố ý trực tiếp
 •  B: Có lỗi cố ý gián tiếp
 •  C: Vô ý vì quá tự tin
 •  D: Không có lỗi.
Câu 7: A là người lái đò đã già yếu, công việc thường ngày của ông là đưa học sinh qua sông đi học. Hôm đó là ngày mưa lũ nên ông không làm việc, nhưng nhìn thấy lũ trẽ không được đến trường nên ông đánh liều đưa chúng qua sông. Sóng to làm đò bị lật làm chết nhiều học sinh. Hành vi khách quan trong cấu thành vi phạm pháp luật của ông A ở đây là:
 •  A: Đưa người sang sông trong điều kiện mưa lũ.
 •  B: Chở quá tải
 •  C: Hành vi góp phần dẫn đến cái chết của những đứa trẻ.
 •  D: Cả a,b,c
Câu 8: Hình thức nhà nước là cách tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước và phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước. Hình thức nhà nước được thể hiện chủ yếu ở ............ khía cạnh; đó là ...................
 •  A: 3 – hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT – XH
 •  B: 3 – hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị
 •  C: 3 – hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT – XH
 •  D: 3 – hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị
Câu 9: Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải: Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật Cả hai câu trên đều đúng Cả hai câu trên đều sai Câu 13: Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗ
 •  A: Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp
 •  B: Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác
 •  C: Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp
 •  D: Cả a,b,c
Câu 10: Nhà nước là:
 •  A: Một tổ chức xã hội có giai cấp
 •  B: Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia
 •  C: Một tổ chức xã hội có luật lệ
 •  D: Cả a,b,c

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 4

Bài Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 4- Test môn pháp luật đại cương 4 . Bài thi Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương 4 online. Trac nghiem mon phap luat dai cuong 4- Test mon phap luat dai cuong 4 . Bai thi Trac nghiem mon phap luat dai cuong 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon phap luat dai cuong 4 online.