Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 3- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 3

Câu 1: Phương thức đầu tư nào rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay
 •  A: Đầu tư gián tiếp
 •  B: Đầu tư trực tiếp
 •  C: A & B đúng
 •  D: Một hình thức khác
Câu 2: BOT là tên viết tắt của loại hợp đồng nào sau đây
 •  A: Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao
 •  B: Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh
 •  C: Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
 •  D: Không đáp án nào đúng
Câu 3: Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư
 •  A: Sở kế hoạch và đầu tư
 •  B: Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
 •  C: Cả A và B đều đúng
 •  D: Cả A, B đều sai
Câu 4: Nhà đầu tư không có quyền
 •  A: Xuất nhập khẩu
 •  B: Đầu tư trong lĩnh vực thám tử
 •  C: Mở tài khoản và thu mua ngoại tệ
 •  D: Tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng đất đai và tài nguyên
Câu 5: Lĩnh vực nào sau đây thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 •  A: Lĩnh vực tài chính ngân hàng
 •  B: Kinh doanh bất động sản
 •  C: Dịch vụ giải trí
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 6: Nhà đầu tư khi đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây thì được ưu đãi đầu tư
 •  A: Công nghệ sinh học
 •  B: Sử dụng công nghệ cao
 •  C: Dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động đến 5000 lao động
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 7: Chọn phát biểu đúng
 •  A: Nhà đầu tư mua cổ phiếu là một hình thức đầu tư trực tiếp
 •  B: Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời cũng là giấy chứng nhận kinh doanh
 •  C: Thời hạn thẩm tra đầu tư không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 8: Thời hạn thẩm tra đầu tư tối đa bao nhiêu ngày
 •  A: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 •  B: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 •  C: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 •  D: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Câu 9: Hình thức đầu tư không dẫn đến việc thành lập một pháp nhân riêng là
 •  A: Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước vào các công trình công cộng
 •  B: Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp ở nước ngoài
 •  C: Đầu tư nuôi trồng chế biến nông lâm thủy hải sản
 •  D: Đầu tư mua công trái, trái phiếu của nhà nước
Câu 10: Cô A là nhân viên thuế và hàng năm bắt buộc phải mua 1 số trái phiếu của nhà nước, đó là hoạt động đầu tư
 •  A: Đầu tư trực tiếp
 •  B: Đầu tư gián tiếp
 •  C: Không phải hoạt động đầu tư
 •  D: Cả A, B, C đều sai

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 3

Bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 3- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 3 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 3 online. Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 3- Test phap luat ve dau tu o Viet Nam 3 . Bai thi Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 3 online.