Trắc nghiệp pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 1- Trac nghiep phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 1

Câu 1: Doanh nghiệp tư nhân là
 •  A: Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ
 •  B: Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp
 •  C: Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu
 •  D: A & B đúng
Câu 2: Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân
 •  A: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp 1 chủ
 •  B: Doanh nghiệp tư nhân kô có tư cách pháp nhân
 •  C: Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp tư nhân
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 3: Trường hợp nào sau đây được phép mở doanh nghiệp tư nhân
 •  A: Sĩ quan, hạ sĩ quan trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân VN
 •  B: Cá nhân người nước ngoài
 •  C: Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các DN 100% vốn sở hữu nhà nước
 •  D: Người đang chấp hành hình phạt tù
Câu 4: Điều kiện nào kô có trong điều kiện đăng ký kinh doanh
 •  A: Phải có logo của doanh nghiệp
 •  B: Tên doanh nghiệp tư nhân phải viết được bằng tiếng Việt
 •  C: Không được đặt tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký
 •  D: Tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp phải được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch
Câu 5: Khi một doanh nghiệp muốn giải thể, trong thời hạn 7 ngày làm việc thông qua quyết định giải thể, nếu pháp luật yêu cầu đăng báo điện tử hoặc 1 tờ báo thì phải đăng
 •  A: Trong 1 số
 •  B: Trong 2 số liên tiếp
 •  C: Trong 3 số liên tiếp
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 6: Đặc điểm hộ kinh doanh
 •  A: Do một cá nhân là công dân VN, 1 nhóm người, 1 hộ gia đình làm chủ
 •  B: Không có con dấu
 •  C: Sử dụng không quá mười lao động
 •  D: Tất cả những đặc điểm trên
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai
 •  A: Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm hữu hạn trong hoạt động kinh doanh
 •  B: Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp
 •  C: Hộ kinh doanh thường tồn tại với quy mô nhỏ
 •  D: Tất cả các phát biểu trên
Câu 8: Những người nào không được đăng ký hộ kinh doanh
 •  A: Người chưa thành niên
 •  B: Người đang chấp hành hình phạt tù
 •  C: Người bị tước quyền hành nghề
 •  D: Tất cả những người trên
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng
 •  A: Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã được đăng ký trong phạm vi tỉnh
 •  B: Tên riêng hộ kinh doanh không bắt buộc phải viết bằng tiếng việt
 •  C: Tên riêng hộ kinh doanh phải phát âm được
 •  D: Tên riêng hộ kinh doanh kô được kèm theo chữ số và ký hiệu
Câu 10: Trong thời gian bao lâu, kể từ ngày nhận hồ sơ xin đăng ký kinh doanh, nếu kô hợp lệ, cơ quan kinh doanh phải gửi văn bản yêu cầu bổ sung sửa đổi cho người thành lập
 •  A: 3 ngày
 •  B: 5 ngày
 •  C: 7 ngày
 •  D: 10 ngày

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệp pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 1

Bài Trắc nghiệp pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệp pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 1- Trac nghiep phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 1 . Bài thi Trắc nghiệp pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệp pháp luật phần Doanh nghiệp tư nhân 1 online. Trac nghiep phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 1- Trac nghiep phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 1 . Bai thi Trac nghiep phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiep phap luat phan Doanh nghiep tu nhan 1 online.