Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 2- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 2

Câu 1: Có mấy phương thức ký kết hợp đồng?
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: 4
Câu 2: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dùng trong thế chấp:
 •  A: Được xác định là bất động sản
 •  B: Không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp
 •  C: 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật
 •  D: B,C đúng
Câu 3: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là:
 •  A: Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia
 •  B: Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia
 •  C: Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia
 •  D: A, B, C đúng
Câu 4: Quan hệ đại lí khác cơ bản với quan hệ mua bán ở điểm nào
 •  A: Chưa chuyển giao quyền chiếm hữu
 •  B: Chưa chuyển giao quyền sử dụng
 •  C: Chưa chuyển giao quyền sỡ hữu
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 5: Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhêu phần trăm giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá
 •  A: 2%
 •  B: 3%
 •  C: 5%
 •  D: 7%
Câu 6: Trong các chủ thể sau, chủ thể nào được quyền ký hợp đồng dân sự mà không cần sự đồng ý của người đại diện hoặc người dám hộ theo pháp luật?
 •  A: Em bé 5 tuổi
 •  B: Học sinh 16 tuổi
 •  C: Người mắc bệnh tâm thần
 •  D: Cả 3 đáp án trên đều sai
Câu 7: Hành vi nào sau đây không phải là hợp đồng?
 •  A: An tặng quà cho Bình.
 •  B: Mai gửi xe trong bãi giữ xe.
 •  C: Thảo nhặt được 10 triệu
 •  D: Bà Tám cho cô Tư thuê nhà.
Câu 8: Đối tượng nào sau đây không được ký hợp đồng dân sự?
 •  A: Sinh viên
 •  B: Cán bộ, công nhân viên chức
 •  C: 15 đến 18 tuổi có tài sản riêng
 •  D: Người mắc bệnh tâm thần
Câu 9: Trường hợp nào sau đây thì hợp đồng không còn hiệu lực
 •  A: Đình chỉ hợp đồng
 •  B: Tạm ngưng hợp đồng
 •  C: Hủy một phần hợp đồng
 •  D: Tất cả các trường hợp nêu trên
Câu 10: Trong các điều khoản sau đây điều nào không phải là điều khoản chủ yếu bắt buộc trong tất cả các hợp đồng kinh doanh
 •  A: Đối tượng của hợp đồng tính bằng số lượng, khối lượng hoặc tính bằng giá trị quy ước đã thỏa thuận
 •  B: Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng
 •  C: Giá cả
 •  D: Tất cả đều sai

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 2

Bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 2- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 2 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 2 online. Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 2- Test phap luat dai cuong - hop dong 2 . Bai thi Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 2 online.