Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 6- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 6

Câu 1: Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ:
 •  A: Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù
 •  B: Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ
 •  C: Hợp đồng chính và hợp đồng phụ
 •  D: Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Câu 2: Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy loại?
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: 4
Câu 3: Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm?
 •  A: Tài sản đang còn tranh chấp
 •  B: Tài sản đi thuê,đi mượn
 •  C: Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá
 •  D: Cả A, B, C
Câu 4: Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không được phân loại.
 •  A: Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ.
 •  B: Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù.
 •  C: Hợp đồng chính và hợp đồng phụ.
 •  D: Hợp đồng vì lợi ích của người thứ 3.
Câu 5: Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của :
 •  A: Cơ quan công chứng nhà nước.
 •  B: Cơ quan có thẩm quyền
 •  C: A & B đúng
 •  D: A & B đều sai
Câu 6: Người tham gia đấu thầu phải nộp một khoản tiền nhưng không quá bao nhiêu % giá khởi điểm hàng hóa được đấu
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: 4
Câu 7: Hợp đống kinh doanh được thành lập vào thời điểm
 •  A: Hai bên kí vào hợp đồng
 •  B: Bên nhận được lời đề nghị chấp nhận đề nghị trong thời hạn quy định
 •  C: Các bên thể hiện sự ưng thuận đối với những điều khoản chủ yếu của hợp đồng
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 8: Xác giá đã trả sau cùng bao nhiêu lần ? mỗi lần cách nhau bao nhiêu giây?
 •  A: 2 lần, 20 giây
 •  B: 3 lần, 30 giây
 •  C: 4 lần, 40 giây
 •  D: 5 lần, 50 giây
Câu 9: Trường hợp nào sau đây không được coi là quan hệ hợp đồng kinh tế
 •  A: Người mua nhà - người bán nhà
 •  B: Người xin việc - nhà tuyển dụng
 •  C: Người giao hàng - người nhận hàng
 •  D: Chủ tịch hội đồng quản trị và doanh nghiệp tư nhân
Câu 10: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, có bao nhiêu biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng
 •  A: 6
 •  B: 7
 •  C: 8
 •  D: 9

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 6

Bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 6- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 6 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 6 online. Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 6- Test phap luat dai cuong - hop dong 6 . Bai thi Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 6 online.