Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 6- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 6

Câu 1: Luật đầu tư 2005 điều chỉnh hoạt động đầu tư:
 •  A: Trên lãnh thổ VN
 •  B: Đầu tư từ VN ra nước ngoài
 •  C: A & B đúng
 •  D: A & B sai
Câu 2: Hoạt động nào không nằm trong hình thức đầu tư trực tiếp?
 •  A: Đầu tư phát triển kinh doanh
 •  B: Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư
 •  C: Mua cổ phiếu,trái phiếu và giấy tờ có giá khác
 •  D: Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua laị DN
Câu 3: BCC là hình thức hợp đồng:
 •  A: Hợp tác kinh doanh
 •  B: Xây dựng-kinh doanh-chuyển giao
 •  C: Xây dựng-chuyển giao-kinh doanh
 •  D: Xây dựng-chuyển giao
Câu 4: Ai là người,tổ chức chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư:
 •  A: Ủy ban nhân dân các cấp
 •  B: Bộ kế hoạch và đầu tư
 •  C: Các bộ,cơ quan ngang bộ
 •  D: Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 5: Pháp luật về đầu tư ở nước ta bao gồm
 •  A: Luật khuyến khích đầu tư trong nước
 •  B: Luật đầu tư nước ngoài
 •  C: Luật đầu tư 2005
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 6: Lĩnh vực mà Luật Đầu Tư 2005 không liệt kê vào lĩnh vực ưu đãi đầu tư:
 •  A: Sử dụng nhiều lao động
 •  B: Khai thác tối đa tài nguyên thiên nhiên
 •  C: Sử dụng nhiều khoa học kĩ thuật
 •  D: Phát triển ngành nghề truyền thống
Câu 7: Thời gian hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài
 •  A: Không quá 40 năm,trường hợp cần thiết 60 năm
 •  B: Không quá 60 năm,trường hợp cần thiết 80 năm
 •  C: Không quá 50 năm,trường hợp cần thiết 70 năm
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 8: Phải đăng ký dự án đầu tư nước ngoài nếu dự án có qui mô vốn đầu tư là(không thuộc lĩnh vực đầu tư có DK):
 •  A: Dưới 150 tỷ đồng VN
 •  B: Dưới 200 tỷ đồng VN
 •  C: Dưới 300 tỷ đồng VN
 •  D: Dưới 350 tỷ đồng VN
Câu 9: Khi nhà đầu tư thuê tổ chức quản lý(đầu tư và hợp đồng kinh doanh).Người chịu trách nhiệm về hoạt động quản lý trước pháp luật VN:
 •  A: Nhà đầu tư
 •  B: Tổ chức quản lý được thuê
 •  C: Cả 2 sẽ cùng chịu trách nhiệm
 •  D: Ai sai thì nguời đó chịu
Câu 10: Hình thức đầu tư nào sau đây không được công nhận tư cách pháp nhân:
 •  A: Công ty hợp danh.
 •  B: DNTN
 •  C: Công ty TNHH
 •  D: Công ty cổ phần

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 6

Bài Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 6- Test pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 6 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật về đầu tư ở Việt Nam 6 online. Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 6- Test phap luat ve dau tu o Viet Nam 6 . Bai thi Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat ve dau tu o Viet Nam 6 online.