Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 1- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 1

Câu 1: Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
 •  A: Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
 •  B: Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao kết ).
 •  C: Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề nghị.
 •  D: Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị.
Câu 2: Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng
 •  A: Dân sự
 •  B: Thương mại
 •  C: A & B đều đúng
 •  D: A & B đều sai
Câu 3: Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc
 •  A: Hai bên kí vào hợp đồng
 •  B: Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian qui định
 •  C: Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 4: Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói
 •  A: Hợp đồng đại lý
 •  B: Hợp đồng mua bán hàng hóa
 •  C: Hợp đồng đấu thầu và đấu giá hàng hóa
 •  D: Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài
Câu 5: Hợp đồng nào mà 1 bên thực thi nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau một thời gian thỏa thuận
 •  A: Hợp đồng tín dụng
 •  B: Hợp đồng mua bán
 •  C: Hợp đồng đại lý
 •  D: A, C đều đúng
Câu 6: Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá bao nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu?
 •  A: 3%
 •  B: 5%
 •  C: 7%
 •  D: 9%
Câu 7: Khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp không?
 •  A: Có
 •  B: Không
 •  C: Tuỳ theo yêu cầu của bên nhận thế chấp
 •  D: Tuỳ theo yêu cầu của bên thế chấp
Câu 8: Những điều kiện bảo đảm hợp đồng mua bán có hiệu lực
 •  A: Nội dung thoả thuận không vi phạm pháp luật
 •  B: Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng
 •  C: Đại diện kí kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 9: Tạm ngừng thực hiện hợp đồng và Đình chỉ thực hiện hợp đồng là 2 chế tài:
 •  A: Có cùng căn cứ và hậu quả pháp lý về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của bên bị vi phạm.
 •  B: Cùng làm cho hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo tạm ngừng hay đình chỉ
 •  C: Cả A và B đều sai
 •  D: Cả A và B đều đúng
Câu 10: Trong một cuộc bán đấu giá, người mua được hàng hóa đã nộp một khoản tiền nộp trước mà từ chối mua thì khoản tiền đó sẽ được xử lý như thế nào?
 •  A: Trả lại 1/3 số tiền đặt trước cho người mua
 •  B: Trả lại 1/2 số tiền đặt trước cho người mua
 •  C: Khoản tiền đặt trước đó thuộc về người bán hàng
 •  D: Hoàn lại toàn bộ cho người mua

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 1

Bài Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 1- Test pháp luật đại cương - hợp đồng 1 . Bài thi Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm pháp luật đại cương - hợp đồng 1 online. Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 1- Test phap luat dai cuong - hop dong 1 . Bai thi Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phap luat dai cuong - hop dong 1 online.