Trắc nghiệm luật dân sự 1- Test luật dân sự 1

Câu 1: Luật thương mại 1997 qui định có mấy loại thương nhân
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 2: Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào
 •  A: Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép
 •  B: Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán
 •  C: Có đủ năng lực hành vi
 •  D: Cả a, b, c đều đúng
Câu 3: Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành
 •  A: Hợp đồng chính, phụ
 •  B: Hợp đồng đền bù không đền bù
 •  C: Hợp đồng song vụ, đơn vụ
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 4: Anh A là đội trưởng 1 đội xây dựng của một công ty nhà nước. Vậy anh A có thể mở một công ty xây dựng được không
 •  A: Được
 •  B: Không
Câu 5: Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào
 •  A: 1/5/2005
 •  B: 1/12/2005
 •  C: 1/7/2006
 •  D: 1/12/2006
Câu 6: A và B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng trong hợp đồng không có thỏa thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng . Để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên A đã tiến hành thông báo cho B về thời gian giao hàng 15 ngày và B không đến nhận tại địa điểm thỏa thuận và đưa ra lý do chưa trả lời đồng ý nhận hàng. Vậy theo qui định của pháp luật hiện hành B phải chịu trách nhiệm về việc này không
 •  A: Có
 •  B: Không
Câu 7: Cổ phần phổ thông có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi tùy theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 •  A: Đúng
 •  B: Sai
Câu 8: Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ
 •  A: Công ty cổ phần
 •  B: Công ty hợp danh
 •  C: TNHH 1thành viên
 •  D: a, b đúng
Câu 9: Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải được ít nhất bao nhiêu số thành viên chấp nhận
 •  A: 30%
 •  B: 50%
 •  C: 75%
 •  D: 80%
Câu 10: Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói
 •  A: Hợp đồng đại lý
 •  B: Hợp đồng mua bán hàng hóa
 •  C: Hợp đồng đấu thầu và đấu giá hàng hóa
 •  D: Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật dân sự 1

Bài Trắc nghiệm luật dân sự 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật dân sự 1- Test luật dân sự 1 . Bài thi Trắc nghiệm luật dân sự 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật dân sự 1 online. Trac nghiem luat dan su 1- Test luat dan su 1 . Bai thi Trac nghiem luat dan su 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat dan su 1 online.