Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chứng khoán 2- Câu hỏi Test kiến thức chứng khoán 2

Câu 1: Khi thực hiện bán cổ phần của DNNN, cổ đông chiến lược được phép mua:
 •  A: .Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân
 •  B: Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân
 •  C: Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân
 •  D: Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân
Câu 2: Biên độ giao động giá trên TTCK VN do
 •  A: Bộ trưởng bộ tài chính quy định
 •  B: Chủ tịch UBCKNN quy định
 •  C: Thống đốc ngân hàng nhà nước quy định
 •  D: Giám đốc trung tâm giao dịch ck quy định
Câu 3: Công khai thông tin về TTCK phải thỏa mãn các yêu cầu sau, ngoại trừ
 •  A: Chính xác
 •  B: Kịp thời
 •  C: Dễ tiếp cận
 •  D: Ưu tiên khách hàng
Câu 4: Đối tượng công bố thông tin trên TTCK gồm
 •  A: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết
 •  B: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ
 •  C: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty ck
 •  D: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty ck, trung tâm giao dịch
Câu 5: Doanh nghiệp được quyền phát hành ck theo quy định của pháp luật là:I. Công ty cổ phầnII. Công ty TNHHIII. Công ty nhà nướcIV. Công ty hộ danhV. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiPhương án:
 •  A: Chỉ 1 và 2
 •  B: Chỉ 1,2 và 3
 •  C: Chỉ 1,3 và 5
 •  D: Tất cả
Câu 6: Thời hạn cho việc phân phối ck ra công chúng là
 •  A: 30 ngày
 •  B: 60 ngày
 •  C: 90 ngày
 •  D: Trên 90 ngày
Câu 7: Công ty cổ phần bắt buộc phải có
 •  A: Cổ phiếu phổ thông
 •  B: Cổ phiếu ưu đãi
 •  C: Trái phiếu công ty
 •  D: Tất cả các loại chứng khoán trên
Câu 8: Theo quy định tại Nghị định 144/CP, phát hành CK ra công chúng là việc chào bán 1 đợt CK có thể chuyển nhượng được thông qua tổ chức trung gian cho:
 •  A: Ít nhất 50 nhà đầu tư
 •  B: Ít nhất 100 NĐT
 •  C: Ít nhất 50 NĐT ngoài tổ chức phát hành
 •  D: Ít nhất 100 NĐT ngoài tổ chức phát hành
Câu 9: Đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên TTCK, điều kiện niêm yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ
 •  A: Vốn điều lệ
 •  B: Thời gian hoạt động có lãi
 •  C: Thời gian cam kết nắm giữ cổ phiếu của thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiếm soát
 •  D: Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành
Câu 10: Thời gian cam kết nắm giữ ít nhất 50 % cp do mình sở hữu kể từ thời điểm niêm yết của thành viên hội đồng quản trị, ban Giám Đốc, ban kiểm soát của các công ty niêm yết là:
 •  A: 1 năm
 •  B: 2 năm
 •  C: 3 năm
 •  D: 4 năm

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chứng khoán 2

Bài Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chứng khoán 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chứng khoán 2- Câu hỏi Test kiến thức chứng khoán 2 . Bài thi Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chứng khoán 2 miễn phí. Làm bài test Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chứng khoán 2 online. Cau hoi trac nghiem kien thuc chung khoan 2- Cau hoi Test kien thuc chung khoan 2 . Bai thi Cau hoi trac nghiem kien thuc chung khoan 2 mien phi. Lam bai test Cau hoi trac nghiem kien thuc chung khoan 2 online.