Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 7- Test môn tài chính quốc tế 7

Câu 1: Hệ số co giãn xuất khẩu η biểu diễn % thay đổi của …..khi tỷ giá thay đổi 1%
 •  A: Số lượng hàng hoá xuất khẩu
 •  B: Thị phần hàng hoá trong nước trên thị trường quốc
 •  C: Giá trị của hàng hoá xuất khẩu
 •  D: Giá cả của hàng hoá xuất khẩu
Câu 2: Hệ số co giãn nhập khẩu ηM biểu diễn % thay đổi của giá trị nhập khẩu khi tỷ giá :
 •  A: Không đổi
 •  B: Thay đổi 10 %
 •  C: Thay đổi 1%
 •  D: Thay đổi 20 %
Câu 3: Theo phương pháp tiếp cận hệ số co giãn XK, NK, khi thực hiện phá giá nội tệ trạng thái của cán cân vãng lai phụ thuộc vào :
 •  A: Hiệu ứng giá cả
 •  B: Hiệu ứng khối lượng
 •  C: Hiệu ứng đường cong J
 •  D: Tính trội của hiệu ứng giá cả hay hiệu ứng số lượng
Câu 4: Hiệu ứng đường cong J là
 •  A: Cho thấy cán cân vãng lai xấu đi và sau đó được cải thiện dứơi tác động chính sách phá giá nội tệ
 •  B: Cho thấy cán cân vãng lai cải thiện và sau đó xấu đi do sự tác động của chính sách phá giá nội tệ
 •  C: Cho thấy số lượng hàng hoá XK > NK
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 5: Theo phương pháp tiếp cận chỉ tiêu các nhân tố nào sau đây cần đề cập khi nghiên cứu ảnh hưởng của phá giá đến cán cân vãng lai :
 •  A: Thiên hướng chỉ tiêu biên
 •  B: Thu nhập quốc dân
 •  C: Chi tiêu trực tiếp
 •  D: Cả 3 nhân tố trên
Câu 6: Đặc trưng của thị trường ngoại hối là :
 •  A: Hoạt động mua bán ngoại tệ diễn ra suốt 24h
 •  B: Mang tính toàn cầu
 •  C: Được tiêu chuẩn hoá cao
 •  D: Tất cả
Câu 7: Giả sử lãi suất hiện tại của USD là 3.5 %/n. giả sử lãi suất hiện tại của JPY là 6.5%/n. Phần gia tăng hay khấu trừ của hợp đồng kỳ hạn sẽ là ( giả thiết CIP tồn tại) ( sau 1 năm):
 •  A: 2.9%
 •  B: -2.9%
 •  C: 25%
 •  D: -29%
Câu 8: Tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết :GBP/USD=1.5; Tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết: CHF/USD=0.75 và GBP/CHF=0.02. Nếu bạn tính tióan tại ngân hàng B, tỷ giá chéo GBP/CHF=1.515. Giả sử chi phí giao dịch =0, bạn sẽ có 100.000 USD. Bạn sẽ :
 •  A: Dùng đôla mua bảng Anh ở ngân hàng A, bán bảng Anh lấy CHF và dùng CHF mua USD tại ngân hàng B
 •  B: Dùng đôla mua CHF, bán CHF lấy GBP ở ngân hàng B, bán GBP lấy USD ở ngân hàng A
 •  C: Mua đôla tại ngân hàng A, chuyển đổi đôla sang CHF ở ngân hàng B, rồi chuyển đổi CHF sang GBP
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 9: Ngân hàng A yết giá GBP/USD=1.52/54; ngân hàng B yết giá GBP/USD=1.51/52. giả sử phí giao dịch =0, nhà đầu tư Mỹ sẽ :
 •  A: Mua GBP ở ngân hàng A, bán GBP ở ngân hàng B
 •  B: Mua GBP ở ngân hàng B , bán GBP ở ngân hàng A
 •  C: Bán USD ở ngân hàng A, mua GBP ở ngân hàng B
 •  D: Không tồn tại cơ hội arbitrage
Câu 10: Một quyền chọn bán 100.000 USD, giá thực hiện 1 EUR = 0.8 USD, phí quyền chọn 0.02 USD/EUR người mua quyền chọn bán sẽ có thể không có lãi (không lỗ) từ hợp đồng quyền chọn khi tỷ giá giao ngay tại thời điểm đáo hạn:
 •  A: 0.82 USD/EUR
 •  B: 0.80
 •  C: 0.78
 •  D: 2

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 7

Bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 7- Test môn tài chính quốc tế 7 . Bài thi Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 7 online. Trac nghiem mon tai chinh quoc te 7- Test mon tai chinh quoc te 7 . Bai thi Trac nghiem mon tai chinh quoc te 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon tai chinh quoc te 7 online.