Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 4- Test môn lý thuyết tiền tệ 4

Câu 1: Tiền tệ ra đời gắn liền với sự xuất hiện của:
 •  A: Quan hệ trao đổi gián tiếp.
 •  B: Quan hệ trao đổi trực tiếp
 •  C: Sự xuất hiện của nhà nước
 •  D: Nền kinh tế sản xuất hàng hóa chưa phát triển.
Câu 2: Lãi suất là:
 •  A: Giá của quyền sử dụng vốn vay trong một thời gian nhất định
 •  B: Phần giá trị tăng thêm khi cho vay
 •  C: Thu nhập của người có vốn đầu tư
 •  D: Tổng số tiền thu được từ cho vay vốn
Câu 3: Lãi suất tái chiết khấu áp dụng khi:
 •  A: Các NHTM cho vay lẫn nhau
 •  B: Các trung gian tài chính cho vay lẫn nhau
 •  C: Các NHTM cho vay khách hàng
 •  D: NHTW tái chiết khấu cho các ngân hàng
Câu 4: Lãi suất liên ngân hàng là:
 •  A: Lãi suất tái cấp vốn của NHTW
 •  B: Lãi suất cho vay của ngân hàng đối với khách hàng
 •  C: Lãi suất mà các ngân hàng áp dụng khi cho vay lẫn nhau
 •  D: Lãi suất NHTW chỉ đạo
Câu 5: Tốc độ lưu thông tiền tệ (V) cho biết:
 •  A: Trong một khoảng thời gian nhất định, một đơn vị tiền tệ binh quan được chi ra bao nhieu lần để mua hàng hóa, dịch vụ trong lưu thông
 •  B: Số lượng tiền cần thiết cho lưu thông
 •  C: số vòng quay vốn của doanh nghiệp
 •  D: số vòng quay vốn của doanh nghiệp
Câu 6: Xu hướng gia tăng mức gia trung binh của hàng hóa và dịch vụ là biểu hiện của hiện tượng nào sau đây?
 •  A: Lạm phát
 •  B: Sự gia tăng chi phi sản xuất
 •  C: Sự gia tăng tổng cầu
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 7: Lãi suất thực là:
 •  A: Lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát
 •  B: Lãi suất có mối quan hệ với tỷ lệ lạm phát
 •  C: Lãi suất nằm trong tỷ lệ lạm phát
 •  D: Lãi suất danh nghĩa cộng với tỷ lệ lạm phát
Câu 8: NHTM A cho một khách hàng vay với Lãi suất 10%/năm. Tiền lãi mà NHTM A thu được là:
 •  A: 10%/năm
 •  B: 10
 •  C: 10 nếu số tiền cho vay là 100
 •  D: 10%
Câu 9: Cho vay 100 USD, Lãi suất 10%/năm, thời hạn 1 năm. Tiền lãi thu được là:
 •  A: 10,1
 •  B: 10
 •  C: 10%
 •  D: 10,1%/năm
Câu 10: Cho vay 100 USD, lãi suất 10%/năm, thời hạn 9 thang. Tiền lãi thu được là:
 •  A: 10
 •  B: 10,1
 •  C: 7,5
 •  D: 0,75

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 4

Bài Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 4- Test môn lý thuyết tiền tệ 4 . Bài thi Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ 4 online. Trac nghiem mon ly thuyet tien te 4- Test mon ly thuyet tien te 4 . Bai thi Trac nghiem mon ly thuyet tien te 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon ly thuyet tien te 4 online.