Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 1- Test môn quản trị kinh doanh quốc tế 1

Câu 1: Thất bại trong việc xâm nhập thị trường toàn cầu đưa đến ________.
 •  A: Sự cải thiện các tác động về kinh tế
 •  B: Tăng chất lượng sản phẩm và dịch vụ
 •  C: Sự suy giãm mức sống
 •  D: Tất cả lý do trên
Câu 2: Tất cả những phát biểu sau đây về toàn cầu hóa đều đúng, ngoại trừ
 •  A: Toàn cầu hóa làm giãm nhẹ gánh nặng về nợ cho các quốc gia đang phát triển
 •  B: Toàn cầu hóa làm tàn phá môi trường, Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của nhà đầu tư
 •  C: Toàn cầu hóa làm gia tăng sự giàu có của quốc gia
 •  D: Toàn cầu hóa làm lãng quên vấn đề nhân quyền
Câu 3: Tất cả những điều sau đây là những lợi ích song hành với việc tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế, ngoại trừ
 •  A: Doanh nghiệp có thể học tập từ nhà cạnh tranh nước ngoài
 •  B: Doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô , điều mà nó không thể làm được khi chỉ kinh doanh trong thị trường nội địa
 •  C: Văn hóa cá nhân được bảo vệ bởi luật pháp.
 •  D: Doanh nghiệp có thể dịch chuyển xuống theo đường cong kinh nghiệm để giảm chi phí.
Câu 4: Đầu tư trực tiếp bao gồm ________
 •  A: Các chi nhánh 100% vốn nước ngoài
 •  B: Xuất khẩu
 •  C: Nhập khẩu
 •  D: Cho thuê công nghệ, bản quyền
Câu 5: Điều gì trong số những điều sau đây sẽ thể hiện sự khác biệt giửa kinh doanh nôi địa và kinh doanh quốc tế
 •  A: Hoạt động giao dịch theo hình thức tín dụng thương mại thay vì trả bằng tiền mặt
 •  B: Cho thuê và nhượng quyền kinh doanh
 •  C: Hợp đồng quản trị sẽ khác biệt về ngôn ngữ
 •  D: Hoạt động giao dịch vượt ra tầm biên giới quốc gia
Câu 6: Đầu tư vào một danh mục đầu tư tài chính là hình thức mua tài sản trong đó nhà đầu tư sở hữu
 •  A: Nhỏ hơn 10%.
 •  B: Lớn hơn 50%
 •  C: Nhỏ hơn 100%
 •  D: Lớn hơn 51%.
Câu 7: Đầu tư của nước ngoài vào một quốc gia sẽ liên quan đến
 •  A: Vấn đề kiểm soát
 •  B: Lợi nhuận
 •  C: Tài sản
 •  D: Cả a và b
Câu 8: Khoản nào trong số các khoản sau đây không phải là hình thức đầu tư vào danh mục đầu tư
 •  A: Mua một chứng khoán nợ
 •  B: Mua lại một công ty
 •  C: Mua một trái phiếu
 •  D: Đầu tư vào tài sản tài chính sinh lãi
Câu 9: Một quốc gia có thặng dư trong cán cân thanh toán (BOP) sẽ đối mặt với
 •  A: Một sự tăng lãi suất
 •  B: Một sự thặng dư trong cán cân mậu dịch quốc tế
 •  C: Áp lực tăng giá nội tệ
 •  D: Sự mất mát về dự trử ngoại hối
Câu 10: Yếu tố nào trong những yếu tố sau đây dẫn đến cuộc khủng hoảng tiền tệ Châu Á năm 1997
 •  A: Sự mâu thuẩn quốc tế và nợ nần giửa các nước Châu Á
 •  B: Sự thất bại trong thương lượng giửa các nước Châu Á và WTO
 •  C: Sự loại bỏ lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực này
 •  D: Sự chuyển đổi từ nhà xuất khẩu ròng sang nhà nhập khẩu ròng tại các nước này

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 1

Bài Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 1- Test môn quản trị kinh doanh quốc tế 1 . Bài thi Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 1 online. Trac nghiem mon quan tri kinh doanh quoc te 1- Test mon quan tri kinh doanh quoc te 1 . Bai thi Trac nghiem mon quan tri kinh doanh quoc te 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon quan tri kinh doanh quoc te 1 online.