Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 16- Test môn tài chính quốc tế 16

Câu 1: Việc nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá đến cán cân vãng lai thông qua hệ số co giãn có giá trị xuất khẩu và nhập khẩu được gọi là :
 •  A: Phương pháp tiếp cận chỉ tiêu
 •  B: Hiệu ứng đường cong J
 •  C: Hiệu ứng điều kiện ngoại thương
 •  D: Phương pháp tiếp cận hệ số co giãn
Câu 2: Để giảm thâm hụt vãng lai mọi quốc gia sẽ phải thực hiện chính sách
 •  A: Giảm thâm hụt ngân sách
 •  B: Tổng sản phẩm quốc dân trong mối tương quan với chỉ tiêu quốc dân
 •  C: Thúc đẩy tăng trưởng tiết kiệm
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 3: Giả sử giá trị bảng Anh được cố định ở mức : 20 GBP = 1 ounce vàng. Giá trị đôla Mỹ được cố định ở mức 35 = 1 ounce vàng. Nếu tỷ giá hiện tại trên thị trường 1 GBP = 1.8 USD bán sẽ khai thác cơ hội này như sau :
 •  A: Bắt đầu với 35 USD,mua 1 ounce vàng sau đó chuyển đổi vàng sang bảng Anh được 20 GBP. Đổi 20 GBP sang đôla với giá 1 GBP =1.8 USD thu được 36 USD
 •  B: Bắt đầu với 35 USD mua 1.75 ounce vàng sau đó chuyển đổi vàng đến bảng Anh được 20 GBP , 1 ounce sau đó chuyển đổi sang GBP với giá 20 GBP một ounce. Đổi vàng lấy đôla với giá 35 USD/ ounce. Đổi USD sang bảng Anh với tỷ giá hiện tại 1 GBP =1.8 USD -
 •  C: Cả 2 câu trên đều đúng
 •  D: Cả 2 câu trên đều sai
Câu 4: Đồng tiền của Liên Minh Châu Âu được gọi là :
 •  A: Đôla Châu Âu
 •  B: Đồng EURO
 •  C: Đơn vị tiền tệ
 •  D: SDR
Câu 5: .Bản tổng kết tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú được gọi là :
 •  A: Cán cân mậu dịch
 •  B: Tài khoản vãng lai
 •  C: Cán cân thanh toán quốc tế
 •  D: Cán cân vốn
Câu 6: Thu nhập ròng là một khoản mục của :
 •  A: Cán cân vốn
 •  B: Cán cân thương mại
 •  C: Cán cân hoạt động
 •  D: Cán cân vãng lai
Câu 7: Những yếu tố nào sau đây tác động đến dòng vốn đầu tư trực tiếp quốc tế
 •  A: Hạn chế của chính phủ
 •  B: Rủi ro, chính trị
 •  C: Chiến tranh
 •  D: Tất cả
Câu 8: Yếu tố nào sau đây là một trong những động lực cho dòng vốn đầu tư gián tiếp chảy vào một quốc gia khi các yếu tố khác không đổi :
 •  A: Lãi suất cao
 •  B: Thuế suất thuế thu nhập cao
 •  C: Kỳ vọng đầu tư giảm giá
 •  D: Không phải các yếu tố trên
Câu 9: .…..là 1 khoản mục trên cán cân vốn, khoản mục này thể hiện các khoản đầu tư vào TSCĐ ở nước ngoài và được sử dụng để điều hành hoạt động kinh doanh :
 •  A: Khoản chuyển giao một chiều
 •  B: Đầu tư gián tiếp
 •  C: Thu nhập ròng
 •  D: Đầu tư trực tiếp
Câu 10: Nếu quốc gia thâm hụt tiết kiệm thì :
 •  A: Hạ chi tiêu những gì sản xuất ra
 •  B: Đầu tư nội địa nhiều hơn tiết kiệm
 •  C: Dòng vốn thuần chảy ra
 •  D: A & B

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 16

Bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 16 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 16- Test môn tài chính quốc tế 16 . Bài thi Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 16 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 16 online. Trac nghiem mon tai chinh quoc te 16- Test mon tai chinh quoc te 16 . Bai thi Trac nghiem mon tai chinh quoc te 16 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon tai chinh quoc te 16 online.