Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 6- Test Quan hệ Kinh tế Quốc tế 6

Câu 1: Nguyên tắc Tối huệ quốc trong WTO là Tối huệ quốc:
 •  A: Có điều kiện
 •  B: Vô điều kiện
 •  C: Đa phương
 •  D: B & C đúng
Câu 2: Căn cứ vào mức thuế, có thể chia thành các loại như sau:
 •  A: Thuế quan ưu đãi, thuế quan ưu đãi đặc biệt, thuế quan phổ thông
 •  B: Thuế quan ưu đãi, thuế quan phổ thông, thuế quan tự vệ
 •  C: Thuế quan ưu đãi, thuế quan ưu đãi đặc biệt
 •  D: Thuế quan phổ thông, thuế quan tự vệ
Câu 3: Chính sách kinh tế chung có trong các hình thức liên kết kinh tế quốc tế nào dưới đây:
 •  A: Thị trường chung
 •  B: Liên minh tiền tệ
 •  C: Liên minh kinh tế
 •  D: B và C
Câu 4: Bán phá giá hối đoái
 •  A: Giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu
 •  B: Giúp một số doanh nghiệp nhất định đẩy mạnh xuất khẩu
 •  C: Xuất khẩu chỉ tăng ở một số mặt hàng
 •  D: Một số mặt hàng nhập khẩu sẽ giảm xuống
Câu 5: Các thành viên của WTO là
 •  A: Các quốc gia độc lập và có chủ quyền
 •  B: Các quốc gia và lãnh thổ có quyền độc lập về chính sách thương mại trong quan hệ thương mại quốc tế
 •  C: Các quốc gia độc lập và vùng lãnh thổ có thị phần tham gia vào thương mại quốc tế tối thiểu là 0,3%
 •  D: Các quốc gia trước hết phải là thành viên của IMF
Câu 6: Chọn những câu nói đúng sau đây về Tổ chức Thương mại Thế giới WTO
 •  A: WTO có thể được xem như một hệ thống các quy định pháp lý nhằm quản lý thương mại thế giới
 •  B: WTO có tiền thân là ITO ra đời năm 1943
 •  C: Các Hiệp định của WTO cần phải được Tổng Giám đốc WTO phê chuẩn trước khi nó có hiệu lực
 •  D: WTO thực hiện tự do hóa thương mại bằng các văn kiện pháp lý được Ban Thư ký WTO ban hành
Câu 7: "Thuế quan hóa" là việc chuyển các hình thức bảo hộ bằng các biện pháp phi thuế quan sang bảo hộ bằng thuế quan ở mức bảo hộ:
 •  A: Tương đương
 •  B: Thấp hơn
 •  C: Cao hơn
Câu 8: Nguyên tắc MFN thể hiện sự không phân biệt đối xử giữa các nhà sản xuất kinh doanh và hàng hoá:
 •  A: Ở bên trong biên giới quốc gia nước nhập khẩu
 •  B: Ở bên ngoài biên giới quốc gia nước nhập khẩu
 •  C: Cả hai trường hợp trên
 •  D: Không trường hợp nào đúng
Câu 9: Đối tượng áp dụng hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế là:
 •  A: Hàng máy móc thiết bị
 •  B: Hàng nông sản thực phẩm
 •  C: Hàng nguyên liệu thô sơ chế
 •  D: Tất cả các hàng hóa mua bán trên thị trường
Câu 10: Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN vào thời điểm nào?
 •  A: Ngày 15/12/1995
 •  B: Ngày 28/7/1995
 •  C: Ngày 8/11/1995
 •  D: Ngày 1/1/1996

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 6

Bài Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 6- Test Quan hệ Kinh tế Quốc tế 6 . Bài thi Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm Quan hệ Kinh tế Quốc tế 6 online. Trac nghiem Quan he Kinh te Quoc te 6- Test Quan he Kinh te Quoc te 6 . Bai thi Trac nghiem Quan he Kinh te Quoc te 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem Quan he Kinh te Quoc te 6 online.